Julkaisu

Taiteilijan asema 2010 - Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus

Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää taiteilijakunnan rakennetta, ammatillista asemaa, työmarkkina-asemaa, tulolähteitä ja tulotasoa Suomessa. Ensimmäinen painos 2014. Toinen korjattu painos 2015.
Kansikuva. Julkaisun nimi kirkkaanpunaisella taustalla.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Kaija Rensujeff

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2015

ISBN

978-952-5253-90-0

Tutkimuksen taustalla on vahvasti taidetoimikuntalaitoksen ja Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön toteuttamat Taiteilijan asema -tutkimukset, joita on toteutettu 1970-luvun alusta lähtien. Kaiken kaikkiaan tässä vuotta 2010 koskevassa Taiteilijan asema -tutkimuksessa on tietoa seuraavista taiteilijan työhön ja tulonmuodostukseen liittyvistä asiakokonaisuuksista:

  • Taiteilijakunnan rakenne
  • Taiteilijoiden koulutustaso
  • Työmarkkina-asema
  • Taiteellisen työn, taiteelliseen työhön liittyvän työn ja muun työn osuudet
  • Työaika
  • Tärkein toimeentulolähde
  • Taiteilijoiden apurahat
  • Tulotaso (veronalaiset tulot, tulot taiteellisesta työstä, apurahat ja konstruoidut kokonaistulot)
  • Tilanne ja muutokset eri taiteenaloilla