Publikation

Konstnärens ställning 2010 - Konstnärskårens struktur, sysselsättning och inkomstbildning

På våren 2011 inledde Forskningsenheten vid Centralkommissionen för konst (nuv. Centret för konstfrämjandet) en undersökning om konstnärens ställning. Avsikten var att producera information om konstnärskårens struktur, konstnärernas inkomstnivå, företeelser med anknytning till inkomstbildning samt deras ställning på arbetsmarknaden.
Kansikuva. Julkaisun nimi kirkkaanpunaisella taustalla.

Typ av publikation

PDF

Författare

Kaija Rensujeff

Utgivare

Centret för konstfrämjande

Publikationstid och -plats

Helsinki 2015

ISBN

978-952-5253-90-0

Undersökningen ägnade särskild uppmärksamhet åt:

  1. Konstnärskårens struktur och utveckling.
  2. Ställning på arbetsmarknaden och därtill hörande förändringar.
  3. Andelarna av konstnärligt arbete, arbete med anknytning till konstnärligt arbete och övrigt arbete.
  4. Inkomstbildning och förändringar med anknytning till denna
  5. Betydelsen av offentligt stöd inom olika konstområden.
  6. Inkomstnivån (skattepliktiga inkomster, stipendier och totalinkomster) och inkomstnivåns utveckling