Tietoa alueiden apurahasta

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Alueiden apurahojen hakuaika on keväisin. 
Arkkitehti tunnustelee materiaalia

Alueiden apurahaa voi hakea joko työskentely- tai kohdeapurahana.

 • Alueelliset taidetoimikunnat päättävät alueiden apurahojen myöntämisestä.  
 • Apurahan hakijan tulee valita, minkä alueen toimikunnalta apurahaa hakee. Toimikunnan voi valita esimerkiksi oman asuinalueen, työskentelypaikan tai projektin toteutumispaikan perusteella. 
 • Hakijan tulee valita myös taiteenala, johon hakemus kohdistuu.  
 • Apurahojen hakuilmoituksesta löydät tarkemmat ehdot ja rajoitukset kunkin apurahamuodon käyttämiseen. 

Alueiden työskentelyapurahat 

Alueelliset taidetoimikunnat jakavat neljän, viiden ja kuuden kuukauden työskentelyapurahoja ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Alueiden apurahojen hakuaika on keväisin ja apurahalla voi työskennellä yhtäjaksoisesti ajalla 1.6.–31.12.  

Työskentelyapurahan määrä on 2 000 euroa/kk. Apurahansaajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus, joka on noin 13–25 % apurahan kokonaissummasta.  

Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu alueiden työskentelyapurahakauden aikana.   

Työskentelyapurahaa ei myönnetä: 

 • työryhmille 
 • takautuvasti alkavaksi 
 • ylimääräisen taiteilijaeläkkeen saajalle 
 • ammatilliseen perustutkintoon eikä alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon liittyvän opiskelun tai opinnäytetyön tukemiseen. 

Alueiden kohdeapurahat 

Alueiden kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden tai heistä muodostuvien työryhmien yksittäisiin hankkeisiin. 

Kohdeapuraha myönnetään vähintään 2 500 euron suuruisena. Kohdeapurahan voi saada mm.  

 • materiaalikustannuksiin 
 • tuotantokustannuksiin 
 • työskentelyyn 
 • matkakuluihin/kansainväliseen liikkuvuuteen ja yhteistyöhön 

Apurahaa ei myönnetä: 

 • perustutkinnon suorittamiseen 
 • harrastajille / harrastuspohjaisiin projekteihin 
 • kirjallisuuden kohdeapurahoja ei myönnetä tietokirjallisuuteen. 

Apurahan käyttöaika on kaksi vuotta. Hanke tulee aloittaa sen kalenterivuoden aikana, jona apuraha on myönnetty. 

Jos hanke sisältää taiteellista työskentelyä, joka katetaan apurahalla, työskentelyyn haettu aika ilmoitetaan kuukausissa. Työskentelyn osuutena voi käyttää summaa 2 000 euroa/kk.