Tietoa alueiden apurahasta

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Alueiden apurahojen hakuaika on keväisin.
Arkkitehti tunnustelee materiaalia

Vuodesta 2024 lähtien alueiden apurahaa voi hakea samalla hakemuksella työskentelyyn ja kuluihin.

  • Alueelliset taidetoimikunnat päättävät alueiden apurahojen myöntämisestä.  
  • Apurahan hakijan tulee valita, minkä alueen toimikunnalta apurahaa hakee. Toimikunnan voi valita esimerkiksi oman asuinalueen, työskentelypaikan tai projektin toteutumispaikan perusteella. 
  • Hakijan tulee valita myös taiteenala, johon hakemus kohdistuu.  
  • Apurahan käyttöaika on kaksi vuotta. Apurahan hakuilmoituksesta löydät tarkemmat ehdot ja rajoitukset apurahan käyttämiseen. 

Myönnettävä apuraha on vähintään 2 500 euroa. Apurahan voi saada muun muassa työskentelyyn, materiaalikustannuksiin, matkakuluihin tai tuotantokustannuksiin.

Apurahan hakeminen yksityishenkilönä

Apurahaa voi hakea työskentelyyn ja kuluihin. Omaan taiteelliseen työskentelyyn voi hakea apurahaa enintään 13 200 euroa, joka vastaa kuuden kuukauden työskentelyä. Työskentelyapurahan määrän peruste on 2 200 euroa/kk.

Apurahansaajan tulee maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläkevakuutusosuus, jos hän työskentelee apurahoilla yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.

Apurahan hakeminen työryhmänä

Työryhmät voivat hakea apurahaa työskentelyyn ja kuluihin.

Hakemuksen tekee työryhmän yhteyshenkilö, joka ilmoittaa hakemuksessa työryhmän muiden jäsenten nimet.  Yhteyshenkilö liittää hakemukseen lyhyen selvityksen kaikkien työryhmän jäsenten taiteellisesta toiminnasta.  

Jokainen työryhmän jäsen on vastuussa apurahan käytöstä ja sen selvittämisestä.