Tietoa avustuksista kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Avustuksella edistetään kulttuurivähemmistöjen osallisuutta, kulttuuristen oikeuksien toteutumista, kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä rasismin vastaista toimintaa.  

Avustuksia voi hakea kulttuurivähemmistöjen yhteisöjen kulttuuritoimintaan sekä muiden yhteisöjen kulttuurin moninaisuutta ja rasisminvastaisuutta edistävään toimintaan.

Avustuksilla voidaan tukea:  

  • rasisminvastaisuutta edistävää ja vihapuhetta ehkäisevää toimintaa ja hankkeita
  • kulttuurista moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta edistäviä hankkeita
  • maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin
  • kulttuurivähemmistöjen omaehtoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan 
  • maahanmuuttajataustaisten ja kulttuurivähemmistöjä edustavien taiteilijoiden työllistymistä 

Avustus myönnetään joko toiminta-avustuksena tai erityisavustuksena. Toiminta-avustus myönnetään yhteisön toimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Erityisavustus myönnetään yksittäisiin hankkeisiin. Toimintaan haettu avustus voidaan myöntää erityisavustuksena johonkin toimintasuunnitelmassa olevaan hankkeeseen. Taike tekee päätöksen siitä myönnetäänkö avustus toiminta- vai erityisavustuksena.  Myönnettävä toiminta-avustus on vähintään 10 000 euroa. Tätä pienemmät tukisummat myönnetään erityisavustuksena hankkeisiin. Myönnettävä erityisavustus on vähintään 5 000 euroa.