Tietoa avustuksista kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. Avustuksella edistetään osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua.

Avustuksella edistetään kulttuurivähemmistöjen osallisuutta, kulttuuristen oikeuksien toteutumista, kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä vahvistetaan rasismin vastaista toimintaa.  

Avustuksia voivat hakea siirtolaistaustaisten ja kulttuurivähemmistöjen yhteisöt kulttuuritoimintaansa, mutta myös muut yhteisöt toimintaan, joka edistää kulttuurista moninaisuutta ja rasisminvastaisuutta.  

Avustuksilla voidaan tukea:  

  • kulttuurista moninaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävää toimintaa ja hankkeita 
  • siirtolaistaustaisten ja kulttuurivähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa sekä taide- ja kulttuurihankkeita 
  • rasisminvastaisuutta edistävää ja vihapuhetta ehkäisevää toimintaa ja hankkeita 
  • maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin 
  • kulttuurivähemmistöjen oman identiteetin vaalimista 
  • kulttuurivähemmistöjen ja valtaväestön yhteyksien edistämistä
  • taiteilijoiden työllistymistä kulttuurisen moninaisuuden hankkeisiin.

Avustus myönnetään joko toiminta-avustuksena tai erityisavustuksena. Toiminta-avustus myönnetään yhteisön toimintaan tai jotakin toiminnan osa-aluetta varten. Erityisavustus myönnetään yksittäisiin hankkeisiin. Toimintaan haettu avustus voidaan myöntää erityisavustuksena johonkin toimintasuunnitelmassa olevaan hankkeeseen. Taike tekee päätöksen siitä myönnetäänkö avustus toiminta- vai erityisavustuksena.  Myönnettävä toiminta-avustus on vähintään 10 000 euroa. Tätä pienemmät tukisummat myönnetään erityisavustuksena hankkeisiin. Myönnettävä erityisavustus on vähintään 5 000 euroa.