Information om bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidragen är avsedda för sammanslutningar. Bidragen främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Bidragen främjar kulturella minoriteters delaktighet, uppfyllande av kulturella rättigheter, interkulturell dialog samt förstärker antirasistisk verksamhet.  

Sammanslutningar för personer med migrantbakgrund och kulturella minoriteter kan ansöka bidrag för sin kulturverksamhet, men också andra organisationer kan ansöka bidrag för verksamhet som främjar kulturell mångfald och antirasism.  

Bidragen kan användas till att stödja:  

  • verksamhet och projekt som främjar kulturell mångfald och interkulturell dialog 
  • egen kulturverksamhet för personer med migrantbakgrund och andra kulturminoriteter samt konst- och kulturprojekt 
  • verksamhet och projekt som främjar antirasism och förebygger hatretorik 
  • främjande av invandrares integration genom konst och kultur 
  • värnande om kulturminoriteters identitet 
  • främjande av växelverkan mellan kulturminoriteter och majoritetsbefolkningen
  • konstnärers sysselsättning inom projekt för kulturell mångfald.

Bidraget beviljas som antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas för sammanslutningars verksamhet eller för en viss del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt. Bidrag som ansökts för verksamhet kan beviljas som specialbidrag för ett projekt som ingår i verksamhetsplanen. Taike fattar beslutet om bidraget beviljas som verksamhets- eller specialbidrag. De beviljade verksamhetsbidragen är minst 10 000 euro. Bidragsbelopp lägre än det beviljas som specialbidrag för projekt. De beviljade specialbidragen är minst 5 000 euro.