Information om bidrag för främjande av kulturell mångfald och antirasistisk verksamhet

Bidragen är avsedda för sammanslutningar. Bidragen främjar delaktighet och deltagande i kultur samt interkulturell dialog.

Bidragen främjar kulturella minoriteters delaktighet, uppfyllande av kulturella rättigheter, interkulturell dialog samt förstärker antirasistisk verksamhet.  

Bidrag kan sökas av kulturminoriteters sammanslutningar för kulturell verksamhet och av andra sammanslutningar för verksamhet som främjar kulturell mångfald och antirasism.

Bidragen kan användas till att stödja:  

  • verksamhet och projekt som främjar antirasism och förebygger hatretorik
  • projekt som främjar kulturell mångfald och jämlikhet
  • främjande av invandrares integration genom konst och kultur
  • kulturminoriteters konst- och kulturverksamhet på eget initiativ 
  • sysselsättning av konstnärer som har invandrarbakgrund eller är företrädare för kulturminoriteter 

Bidraget beviljas som antingen verksamhetsbidrag eller specialbidrag. Verksamhetsbidrag beviljas för sammanslutningars verksamhet eller för en viss del av verksamheten. Specialbidrag beviljas för enskilda projekt. Bidrag som ansökts för verksamhet kan beviljas som specialbidrag för ett projekt som ingår i verksamhetsplanen. Taike fattar beslutet om bidraget beviljas som verksamhets- eller specialbidrag. De beviljade verksamhetsbidragen är minst 10 000 euro. Bidragsbelopp lägre än det beviljas som specialbidrag för projekt. De beviljade specialbidragen är minst 5 000 euro.