Tietoa kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahoista

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat on tarkoitettu kaunokirjailijoille, tietokirjailijoille ja kääntäjille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa. Apurahaa haetaan tammikuussa.
Kirjapino pöydällä ja vieressä purkki, jossa on kyniä

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapuraha myönnetään samana vuonna tapahtuvaan työskentelyyn hakuilmoituksessa määritellyllä aikavälillä. 

  • Hakijalla tulee olla vähintään yksi julkaistu teos tai muu vastaava dokumentoitu kirjallinen teko. 
  • Näytelmän osalta julkaisukynnyksenä pidetään näytelmän esittämistä, ellei näytelmää ole julkaistu kirjana. 
  • Yksittäisiä artikkeleita tai osallistumista antologiaan ei katsota riittäväksi näytöksi aikaisemmasta tuotannosta.  
  • Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta apurahan saajan tulee maksaa Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen eläke- ja tapaturmavakuutusosuus (MYEL), joka on noin 13–25 % apurahan kokonaissummasta. 
  • Kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta päättää myönnettävistä kirjastoapurahoista. 

Apurahaa ei myönnetä hakijalle:

  • jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu vähintään puolivuotinen työskentelyapuraha
  • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Kaunokirjallisuuden alan apurahat

Kaunokirjallisuuden alan apurahoja myönnetään seuraavien kirjallisuuden lajien kirjailijoille ja kääntäjille: kaunokirjallinen proosa (romaanit, novellit), runous, näytelmät, aforismit, esseet, lasten- ja nuortenkirjat, genrekirjallisuus (esimerkiksi scifi, fantasia, spekulatiivinen fiktio, dekkarit, eräkirjat) sekä runsaasti tekstiä sisältävät kuvakirjat ja sarjakuvateokset. 

Kaunokirjallisuuden apurahan suuruus on pääsääntöisesti 8 000–16 000 euroa: 

  • neljän kuukauden työskentelyyn 8 000 euroa 
  • kuuden kuukauden työskentelyyn 12 000 euroa 
  • kahdeksan kuukauden työskentelyyn 16 000 euroa. 

Kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta voi myöntää myös tätä pienempiä apurahoja. 

Tietokirjallisuuden apurahat

Tietokirjallisuuden apurahoja myönnetään yleiseen tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tai niihin rinnastettavien teosten, kuten suppea-alaisen ammattikirjallisuuden kirjoittajille tai kääntäjille. 

Tietokirjallisuuden apurahan suuruus on pääsääntöisesti 4 000–16 000 euroa.

Kirjailija- ja kääntäjäapurahalautakunta voi myöntää myös tätä pienempiä apurahoja.