Information om biblioteksstipendier för författare och översättare

Biblioteksstipendierna för författare och översättare är avsedda för skönlitterära författare, fackboksförfattare och översättare som bor eller har bott permanent i Finland. Stipendierna ansöks i januari.
Kirjapino pöydällä ja vieressä purkki, jossa on kyniä

Biblioteksstipendier för författare och översättare beviljas för arbete under samma år inom den period som anges i utlysningen. 

  • Sökande ska ha minst ett publicerat verk eller annan motsvarande dokumenterad litterär merit. 
  • För dramatik räknas ett skådespel som publicerat om det har uppförts, om det inte har publicerats i bokform. 
  • Enstaka artiklar eller deltagande i en antologi betraktas inte som tillräckligt bevis på tidigare produktion.  
  • Av stipendium beviljat för minst fyra månaders arbete ska stipendiemottagaren enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) betala en pensionsförsäkringspremie som är ca 13–25 % av stipendiets hela belopp 
  • Nämnden för stipendier för författare och översättare fattar beslut om de beviljade biblioteksstipendierna. 

Stipendium beviljas inte till sökande som

  • har statens konstnärsstipendium eller annat minst halvårigt arbetsstipendium för samma år
  • har beviljats statens extra konstnärspension.

Stipendier inom skönlitteratur

Stipendier inom skönlitteratur beviljas författare och översättare inom följande litteraturgenrer: skönlitterär prosa (romaner, noveller), lyrik, skådespel, aforismer, essäer, barn- och ungdomslitteratur, genrelitteratur (t.ex. scifi, fantasy, spefi, deckare, vildmarkslitteratur), samt bilderböcker med mycket text och seriealbum. 

Stipendiet inom skönlitteratur uppgår vanligen till 8 000–16 000 euro: 

  • för fyra månaders arbete 8 000 euro 
  • för sex månaders arbete 12 000 euro 
  • för åtta månaders arbete 16 000 euro. 

Nämnden för stipendier för författare och översättare kan också bevilja stipendier som är mindre än detta. 
 

Stipendier inom facklitteratur

Stipendier inom facklitteratur beviljas till författare och översättare av verk inom allmän facklitteratur. De beviljas inte till författare eller översättare av vetenskapliga studier eller läroböcker eller motsvarande verk, exempelvis yrkeslitteratur inom ett mycket specifikt område. 

Stipendiet inom facklitteratur uppgår vanligen till 4 000–16 000 euro.

Nämnden för stipendier för författare och översättare kan också bevilja stipendier som är mindre än detta.