Tietoa taiteilija-apurahasta

Valtion taidetoimikunnat jakavat viisi-, kolmi-, yksi- ja puolivuotisia taiteilija-apurahoja. Apurahojen määrä ja pituudet vaihtelevat taiteenaloittain. Taiteen edistämiskeskus päättää siitä, miten apurahat jakautuvat eri taiteenalojen kesken. Lisäksi joillakin taiteenaloilla on määräajoin jaettavana enintään 10-vuotisia taiteilija-apurahoja, jotka on tarkoitettu erityisen ansioituneille taiteilijoille (ns. taiteilijaprofessoriapurahat).

Vuositasolla taiteilija-apurahoja maksetaan yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Apurahan saa vuosittain noin joka kymmenes hakija. Taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa.

Aiemmat taiteilija-apurahojen saajat löydät taiteenaloittain Myönnetyt apurahat -sivulta.

Taiteilija-apuraha kuukaudessa

Apurahan suuruus on 1.4.2019 alkaen 1 733,37 euroa kuukaudessa. Apuraha on veroton. Taiteen edistämiskeskus vahvistaa vuosittain apurahan suuruuden.

Apuraha sisältää MYEL:n mukaisen vakuutuksen.

Taiteilija-apuraha vuodessa

Vuonna 2019 taiteilija-apurahan kokonaissumma on 20 728,44 euroa.

Apurahan saajan velvollisuus ottaa vakuutus

Apurahan saajan on itse otettava itselleen eläke- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa apurahan alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen Melaan.

Vakuutuksen piirissä ovat kaikki ne Suomessa asuvat apurahansaajat, joiden apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen työskentelyyn Suomessa. Myös osa ulkomailla tapahtuvasta apurahatyöskentelystä kuuluu vakuuttamisen piiriin. Yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta.

Lisätietoja apurahansaajan eläkevakuutuksesta saa Melasta.

Viimeksi muokattu: 23.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku