Tietoa toiminta-avustuksista taiteenaloille

Avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten jatkuvan toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta haetaan syksyisin. Toiminta-avustus voidaan myöntää yhteisön toimintaan tai johonkin toiminnan osa-alueeseen.

Toiminta-avustus on tarkoitettu eri taiteenalojen oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille, yrityksille sekä kuntien ja säätiöiden ylläpitämille organisaatioille. Toiminta-avustusta haettaessa valitaan taiteenala, johon toiminta pääosin kohdistuu.   

Toiminta-avustusta haetaan syksyisin ja se on tarkoitettu seuraavan vuoden toimintaan. Toiminta-avustuksia voidaan myöntää yksi- tai kolmivuotisina. Toiminta-avustusta myönnettäessä huomioidaan hakijan saama muu julkinen tuki sekä toiminta-avustuksen tarpeellisuus. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään kunakin vuonna erikseen edellyttäen, että eduskunta osoittaa valtion talousarviossa tarkoitukseen varatut määrärahat.  

Toiminta-avustus on aina osa toiminnan kokonaisrahoitusta, joten sillä ei voi kattaa toiminnan kaikkia kuluja. Toiminta-avustuksen hakuilmoituksesta käy ilmi, kuinka monta prosenttia avustus voi enintään kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Toiminta-avustushakemus voidaan siirtää käsiteltäväksi erityisavustushakemuksena.    

Avustus ei saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa ylittää hyväksyttävien kustannusten täyttä määrää (100 %). 

Taiken toiminta-avustusta saava yhteisö ei voi saada Taiken taiteenalakohtaista erityisavustusta. 

Toiminta-avustusten päätökset ilmoitetaan hakijoille tammikuun loppuun mennessä.  

Avustuksilla:

  • edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
  • edistetään yhteisöjen pitkäjänteistä kehittämistä
  • monipuolistetaan taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytyksiä
  • uudistetaan, kehitetään ja ylläpidetään toiminnan sisältöjä ja rakenteita
  • edistetään taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta valtakunnallisesti
  • edistetään taiteen ja kulttuurin toimialojen kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä

Yksivuotinen toiminta-avustus

Yksivuotinen toiminta-avustus on vähintään 20 000 euroa. Taiken myöntämä yksivuotinen toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 80 %.

 

Kolmivuotinen toiminta-avustus

Kolmivuotinen toiminta-avustus on vähintään 40 000 euroa vuosittain. Taiken myöntämä kolmivuotinen toiminta-avustus voi kattaa toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista enintään 60 %.