Uutinen

Toimikuntien nimityskierros on käynnistynyt

Taiteen edistämiskeskus kerää parhaillaan jäsenehdotuksia valtion taidetoimikuntiin sekä alueellisiin taidetoimikuntiin. Ehdokkaat valitaan toimikuntien kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa 1.1.2025. Ehdotusten määräpäivä on 31.5.2024.

Taike on lähettänyt maaliskuun alussa sähköpostitse noin 700 ehdokaspyyntökirjettä valtakunnallisille ja alueellisille taiteen toimijoille. Kirjeissä pyydetään ehdotuksia kauden 2025–2026 taidetoimikuntien jäseniksi. Kirjeen saajien lisäksi toimikuntien jäseniä voivat ehdottaa kaikki taiteen kentällä toimivat. Ehdotukset tehdään verkkolomakkeella.

Ehdokasjoukon toivotaan koostuvan eri-ikäisistä, eri puolella Suomea asuvista ja eri sukupuolta edustavista ehdokkaista. Lisäksi on toivottavaa, että ehdokkaat edustavat kunkin taiteenalan eri alalajeja sekä taiteen kentän ja kulttuurin moninaisuutta.

Taidetoimikunnat ovat Taiken asiantuntijaelimiä. Jäsenten keskeisin tehtävä on toimia oman alansa ja alueensa asiantuntijoina ja vertaisarvioijina. Taidetoimikunnat päättävät apurahoista ja palkinnoista.

Parhaillaan on käynnissä myös toimikuntien uudistustyö, joka aiheuttaa muutoksia toimikaudesta 2027–2028 alkaen. Sillä ei ole vaikutusta tämänhetkiseen toimikuntien nimityskierrokseen tai toimikuntien kauden 2025–2026 työskentelyyn.

Taideneuvosto päättää uudet kokoonpanot lokakuussa.

Lisätietoa

Lue lisää valtion taidetoimikunnista ja alueellisista taidetoimikunnista.

Tutustu toimikuntatyön infosivuun, jos sinua on ehdotettu taidetoimikunnan jäseneksi tai harkitset ehdokkuutta.