Nyhet

Kommissionernas nomineringsrunda har inletts

Centret för konstfrämjande samlar för närvarande in förslag på kandidater till statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna. Kandidaterna väljs för en tvåårig mandatperiod som börjar den 1 januari 2025. Sista dag för att lämna förslag är 31 maj 2024.

I början av mars skickade Taike ut cirka 700 kandidatförfrågningar per e-post till nationella och regionala aktörer inom konst. I förfrågan bad vi om förslag på kandidater till konstkommissionerna för 2025–2026. Förutom mottagarna av förfrågan kan alla som är verksamma inom konst nominera kandidater till kommissionerna. Förslagen lämnas i ett webbformulär.

Vår förhoppning är att kandidaterna är i olika åldrar, av olika kön och bor i olika delar av Finland. Vi hoppas också få kandidater som representerar olika underarter inom respektive konstart samt den mångfald som finns inom konst och kultur.

Konstkommissionerna är Taikes sakkunnigorgan. Medlemmarnas centrala uppgift är att fungera som sakkunniga och kollegiala bedömare inom sin konstart och region. Konstkommissionerna beslutar om stipendier och priser.

Kommissionerna håller på att reformeras, vilket kommer att medföra förändringar från verksamhetsperioden 2027–2028. Det kommer inte att påverka den pågående nomineringsrundan eller kommissionernas arbete under 2025–2026.

Kulturrådet utser de nya kommissionsmedlemmarna i oktober.

Närmare information

Läs mer om statens konstkommissioner och de regionala konstkommissionerna.

Besök kommissionernas informationssida om du har föreslagits som kandidat till en konstkommission eller om du funderar på att kandidera.