Publikation

Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd - Resumé

Föreliggande undersökning utreder bland annat hur personer som klassificeras som invandrare blir bemötta i det statliga systemet för konststöd och inom konstpolitiken. Uppnås jämlikhet eller förblir någon ansökargrupp obemärkt inom stödpolitiken?
Julkaisun kansikuva. Musta teksti vihreällä taustalla.

Typ av publikation

PDF

Författare

Paula Karhunen

Utgivare

Centret för konstfrämjande

Publikationstid och -plats

Helsinki 2013

ISBN

978-952-5253-89-4

Undersökningen om invandrarkonstnärernas ställning som sökare och mottagare av stipendier har inletts utifrån praktiska behov. Det är allmänt känt att mångfalden, i såväl samhället överlag som inom konstfältet, har ökat. Allt sedan början av 2000-talet har man i de årliga statistikrapporterna om stipendier ägnat uppmärksamhet åt gruppen som har ett annat modersmål än finska och svenska. Detta har å ena sidan väckt frågan om hur ”mångfalden” i verkligheten tar sig uttryck i den finländska konstnärskåren och å andra sidan hur mångkulturell den finländska konstpolitiken de facto är.