Julkaisu

Maahanmuuttajataiteilijat taiteen tukijärjestelmässä

Käsillä oleva raportti esittelee aikoinaan taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön toimesta aloitetun tutkimusprojektin tulokset.
Julkaisun kansikuva. Musta teksti vihreällä taustalla.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen edistämiskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2013

ISBN

978-952-5253-89-4

Käsillä olevan tutkimuksen peruskysymys kuuluu, kuinka maahanmuuttajiksi luokiteltavat henkilöt tulevat kohdelluiksi taiteen tukijärjestelmässä ja taidepolitiikassa. Toteutuuko tasa-arvo vai jääkö jokin hakijaryhmä tukipolitiikassa katveeseen? Onko suomalainen apurahajärjestelmä mono- vai monikulttuurinen? Yksinkertaisimmillaan tässä tutkimuksessa pohdittavat kysymykset voidaan muotoilla seuraavasti:

  • Kuka on maahanmuuttajataiteilija?
  • Kuinka ”monikulttuurinen” valtion taiteilijatuen hakijakunta on?
  • Miten maahanmuuttajiksi identifioitava ryhmä on määrällisesti kehittynyt 2000-luvulla suomalaisessa yhteiskunnassa, taiteen kentäl- lä ja toisaalta taiteen tukijärjestelmässä?
  • Onko maahanmuuttajilla ollut taiteellisen toiminnan tukemisen kannalta erityistarpeita ja miten niihin on vastattu?
  • Mikä on ollut maahanmuuttajille myönnetyn tuen määrä ja kehitys sekä tämän tuen osuus taidetoimikuntien kokonaistuesta?