Avustuksen saajalle

Tälle sivulle on koottu hyödyllistä tietoa avustuksen saajalle.

Tieto päätöksestä

Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on asiointipalvelussa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Tee hakemukseen liittyvät muutospyynnöt ja selvitykset verkkoasioinnissa.

Avustuksen maksaminen

Avustukset maksetaan ilmoittamallesi tilille automaattisesti, ilman erillistä maksatuspyyntöä. Enintään 50 000 euron avustukset maksetaan yhdessä erässä, sitä suuremmat useassa erässä.

Hyväksyttävät kustannukset

Avustusta saa käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen ja hakemuksessa mainittuihin menoihin. Menojen on oltava tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia.

Avustus ei saa kattaa projektin tai toiminnan kokonaiskustannusten täyttä määrää. Toiminta-avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia toiminnan hyväksyttävistä menoista. Hyväksyttäviä ovat ne menot, jotka kirjanpitolain ja -asetuksen sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava kyseisen tilikauden kuluiksi.

Avustusta ei saa käyttää

 • poistoihin, varainhankinnan tai liike- ja sijoitustoiminnan menoihin
 • sellaisiin varauksiin tai muihin laskennallisiin eriin, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin menoihin
 • lainan korkoihin tai lyhennyksiin
 • ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksuihin
 • irtisanomiskorvauksiin tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettaviin palkkauskustannuksiin
 • tulospalkkioihin
 • oikeudenkäyntikustannuksiin tai oikeuden langettamiin korvauksiin
 • rangaistusluonteisiin maksuihin, kuten sakkoihin tai viivästyskorkoihin

Erityisavustuksen osalta otetaan huomioon yhteisön samaan tarkoitukseen saamat muut avustukset ja projektista saadut tuotot. Jos erityisavustusta saanut hanke tuottaa voittoa, voit joutua palauttamaan avustuksen tai osan siitä.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että avustuksen saaja mainitsee muun muassa kutsuissa tai ohjelmatiedotteissa, että Taiteen edistämiskeskus on tukenut toimintaa. Sosiaalisessa mediassa suositellaan #taiketukee -aihetunnisteen käyttöä.

Hankintalaki

Jos yhteisösi on noudatettava toiminnassaan voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista 348/2007 6 §), sen on kilpailutettava yli 60 000 euron hankinnat.

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan.

Käyttötarkoituksen tai käyttöajan muutos (koskee erityisavustuksia)

Erityisavustus tulee käyttää myöntövuoden tai viimeistään sitä seuraavan vuoden aikana. Jos avustuksen käyttö siirtyy myöntövuotta seuraavalle vuodelle, tee käyttöajan muutoshakemus asiointipalvelussa myöntövuoden loppuun mennessä.

Avustuksen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa erityisestä syystä. Tee muutoshakemus ennen avustuksen käyttöajan päättymistä.

Selvitys

Taiken jakamat avustukset ovat julkista tukea, ja avustuksen saajilla on lainmukainen velvollisuus selvittää avustuksen käyttö. Selvitys on tehtävä käyttövuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Selvitä avustus määräaikaan mennessä. Selvityksen puuttuminen estää uuden avustuksen saamisen.

Tee selvitys verkkoasioinnissa. Jos jätit paperihakemuksen, olet saanut selvityslomakkeen päätöskirjeen mukana.

Selvityksestä tulee käydä ilmi, että

 • avustus on käytetty hakemuksen projekti- tai toimintasuunnitelman mukaisesti
 • avustuksen kulujen tulee vastata hakemuksen kustannusarviota.

Selvitykseen tulee liittää pakolliset liitteet. Jos tilinpäätöstä ei ole hyväksytty 30.4. mennessä, hae lisäaikaa selvityksen jättämiselle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä selvityksestä.

Erityisavustus

Jos yhteisösi on saanut erityisavustuksen, kerro

 • mitä avustuksella on saatu aikaan
 • miten avustus on käytetty
 • projektin muut tulot ja menot, jotta projektia voidaan tarkastella kokonaisuutena.

Liitä selvitykseen

 • kustannuspaikkaraportti tai sen puuttuessa jokin muu kirjanpidon tosite, kuten tilintarkastajan tai kirjanpitäjän allekirjoittama dokumentti projektin kaikista tuloista ja menoista myöntövuonna.

Toiminta-avustus

Jos yhteisösi on saanut toiminta-avustuksen, kerro

 • mitä avustuksella on saatu aikaan.

Toiminta-avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia toiminnan hyväksyttävistä menoista.

Taike edellyttää tilintarkastajan lausuntoa niiltä avustuksen saajilta, jotka ovat tilintarkastusvelvollisia.

Liitä selvitykseen:

 • hyväksytty tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta
 • muut erikseen pyydetyt liitteet ja liitelomakkeet
 • tilintarkastajan lausunto, jos avustuksen suuruus on vähintään 40 000 euroa ja jos yhteisönne on tilintarkastusvelvollinen.

Tilintarkastuslaki edellyttää tilintarkastajan käyttöä, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista:

 • taseen loppusumma on 100 000 euroa
 • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on 200 000 euroa
 • palveluksessa on keskimäärin kolme henkilöä.

Avustuksen palauttaminen

Joudut palauttamaan yhteisösi saaman avustuksen tai osan siitä, jos

 • avustusta jää käyttämättä tai
 • avustusta ei käytetä ajallaan eikä sille ole haettu lisäaikaa
 • päätöksen ehtoja tai valtionavustuslakia ei ole noudatettu.

Palauttamisessa tarvittavat tilitiedot ovat päätöksen mukana tulleessa liitteessä Avustuksen käytön ehdot ja rajoitukset.

Viimeksi muokattu: 09.09.2022

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku