Alueelliset kehittämishankkeet

Taiteen edistämiskeskuksen alueellisia kehittämishankkeita toteutetaan aluekohtaisesti eri puolilla Suomea. Hankkeitten tarkoituksena on tukea taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja osaamista sekä vahvistaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja saatavuutta koko Suomessa.

Aluehankkeet on suunnattu kehittämään etenkin taide- ja kulttuurikentän toimijoiden työskentelyedellytyksiä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Aluehankkeitten tarkoituksena on lisätä Taiken näkyvyyttä eri maakunnissa, vahvistaa taidealan saatavuutta ja saavutettavuutta sekä toimia yhteydenpitoväylänä Taiken ja taiteilijoiden välillä.

Taiteen edistämiskeskuksella on käynnissä yhtäaikaisesti 2–3 alueellista kehittämishanketta. Hankkeet perustuvat alueelliseen tarpeeseen; hankkeitten toimenpiteissä huomioidaan alueen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Kartoitustyö tapahtuu yhdessä alueen eri taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. 

Hankkeitten tavoitteita ovat muun muassa:

  • Tukea ammattitaiteilijoiden osaamista 
  • Lisätä ammattitaiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia yhteiskunnan eri sektoreilla.
  • Lisätä tietoa taiteen kentän toimijoista ja mahdollisuuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista.