Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelma

Kehittämisohjelmassa edistetään moninaisuuden ymmärrystä, kulttuurien välistä vuoropuhelua, taiteilijoiden liikkuvuutta ja kansainvälisiä verkostoja.
Saamelaisräppärin kengät.

Kehittämisohjelman tavoitteena on

  • edistää taiteen moninaisuuden ymmärrystä, kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä valta- ja vähemmistökulttuurien yhteistoimintaa
  • edistää taiteilijoiden liikkuvuutta
  • kehittää kansainvälisiä verkostoja painopisteenä Pohjoismaat ja Barentsin alue.

Kehittämisohjelmassa työskentelee läänintaiteilijoita ja taideasiantuntijoita, jotka toteuttavat kulttuurin moninaisuuteen ja liikkuvuuteen liittyviä projekteja eri puolilla Suomea yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. He tarjoavat taiteilijoille ohjausta ja sparrausta uusissa toimintaympäristöissä työskentelyyn.

Taike toimii alan kansainvälisissä verkostoissa, osallistuu kansainvälistä vuorovaikutusta ja taiteilijoiden liikkuvuutta edistäviin projekteihin ja tukee kansainvälistymistä myös kotimaassa. 

Kulttuurista moninaisuutta edistetään muun muassa järjestämällä tapahtumia ja työpajoja, jotka luovat mahdollisuuksia kulttuurienväliselle dialogille taiteen keinoin. Projekteissa koordinoidaan verkostoja ja yhteistyötä muun muassa ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden, maahanmuuttajien ja erityisryhmien parissa.

Ohjelmakausi on jatkuva. Ohjelman painotuksia tarkistetaan 3–5 vuoden välein, toimenpiteitä vuosittain.

Ohjelman asiantuntijatiimi

Kuva
Tomi Aho
Tehtävänimike
Erityisasiantuntija

0295 330 850

Kuva
Henkilö hymyilee. Taustalla metsää.
Auri Ahola
Tehtävänimike
Läänintaiteilija

0295 330 854

Kuva
Henkilön kasvot.
Anna Sidorova
Tehtävänimike
Taideasiantuntija

0295 330 859