Ohjelmat ja projektit

Kehittämisohjelmien tavoitteena on edistää taiteilijoiden asemaa ja työskentelyedellytyksiä sekä lisätä taiteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Tavoitteita toteutetaan projekteissa, joissa läänintaiteilijoilla ja taideasiantuntijoilla on keskeinen rooli.

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelma

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmassa edistetään moninaisuuden ymmärrystä, kulttuurien välistä vuoropuhelua, taiteilijoiden liikkuvuutta ja kansainvälisiä verkostoja.

Saamelaisräppärin kengät.

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelma

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmassa lisätään taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia, kehitetään toimeentuloa ja edistetään työhyvinvointia.

Räppäri astumassa lavalle.

Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelma

Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelman tavoitteena on tehdä näkyväksi taiteellisen osaamiseen uudenlaista soveltamista ja tuoda taiteilijan asiantuntijuutta laaja-alaisesti yhteiskunnan eri osa-alueille. Ohjelma päättyy vuoden 2022 lopussa, ja toimenpiteet siirtyvät osaksi Taiken muita toimintaa.

Räppäri esiintymässä.

Etsi projekteja