Podcast

Ihminen ja ympäristö

Kuution jälkeen, osa 7

Miten ihmisen ja ympäristön suhde näkyy taiteessa? Miten valta jakautuu? Millaisia etuoikeuksia eri ympäristöissä kulttuurin kentällä kannetaan ja jaetaan?
Maija Kasvinen ja Anita Seppä poseeraavat. Alla podcastin logo, jossa nimi ja vaalea pensselin jälki.
Ihminen ja ympäristö
Podcast sarja
Kuution jälkeen - keskustelua julkisesta taiteesta
Osa
7
Kesto
52:00
Näitä suuria kysymyksiä pohtivat estetiikan tohtori Anita Seppä ja Taiken taideasiantuntija Maija Kasvinen.

Anita Seppä avaa muun muassa käsitettä posthumanismi, joka tarkoittaa, että ihmistä tarkastellaan yhtenä lajina muiden lajien joukossa. Keskustelussa pohditaan, miten voimme tunnistaa ihmiskeskeisessä ajattelussa uudenlaisia mahdollisuuksia. Entä millaisia tiedollisia, moraalisia, poliittisia tai esteettisiä ongelmia ihmiskeskeiseen maailmankuvaan liittyy?

Koska kaikki liittyy kaikkeen, päästään jakson lopussa myös perehtymään materialistiseen elämäntapaan ja pohtimaan kuoleman merkitystä vallitsevassa maailmankuvassa.

Kuution jälkeen – keskustelua julkisesta taiteesta on Taiteen edistämiskeskuksen julkaisema podcastsarja. Keskusteluissa pohditaan taiteen merkitystä taidegallerian ulkopuolella.
Kuuntele jakso