Blogi

Taiteilijoiden hyvinvointia pitää vaalia

Taiteen edistämiskeskus on kumppanina uraauurtavassa hankkeessa, jonka yhtenä painopisteenä on taiteilijoiden mielenterveyden ja työkyvyn tukeminen taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-aloilla. Lisäksi hankkeen avulla pyritään aikaansaamaan rakenteellista muutosta taiteilijoiden työhyvinvoinnin hyväksi, kirjoittaa taiteilija-asiantuntija Katriina Haikala.
Piirretty henkilö luo käsillään taidetta.

Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettava EU-rahoitteinen hanke on mielestäni tärkeä aloite. Se vastaa luovien alojen kohtaamiin ainutlaatuisiin haasteisiin, joita viime vuosien pandemia on entisestään pahentanut. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Taiken lisäksi Cupore, Muusikkojen liitto sekä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto.

Vuoden 2022 Taiteen ja kulttuurin barometrissa yli puolet vastaajista ilmaisi huolensa selviytymiskyvystään, mikä valaisi kiireellistä tarvetta kohdistetuille toimenpiteille. Hankkeen tavoitteena onkin ohjata kaivattua tukea juuri sinne, missä se on kaikkein tarpeellisinta tunnustaen näiden alojen ammattilaisten kohtaamat kamppailut.

Hankkeessa järjestetään valmennus- ja vertaistoimintaa lähes kymmenellä eri paikkakunnalla sekä useassa etänä kokoontuvassa ryhmässä. Sekä yksilöiden että koko luovan yhteisön hyvinvoinnin tärkeyttä ei voi liioitella. Silloin kun taiteilijat voivat hyvin, myös taide ja sen myötä avoin demokraattinen yhteiskunta voi hyvin.

Silloin kun taiteilijat voivat hyvin, myös taide ja sen myötä avoin demokraattinen yhteiskunta voi hyvin.

Kun siirrymme pandemian jälkeisen maiseman monimutkaisuuteen, on ratkaisevan tärkeää antaa ammattilaisille työkalut mielenterveydestään huolehtimiseen. Hankkeemme on linjassa hallituksen sitoumuksen kanssa vahvistaa mielenterveyspalveluja, mikä antaa toivoa myös rakenteiden mahdolliselle muuttumiselle. Taiteen, kulttuurin ja tapahtuma-alojen ammattilaisten kantamat kuormat ovat moninaiset; jatkuva taloudellinen epävarmuus, aliarvostuksen tunne ja kollegiaalisen tuen puute syövät monien alalla toimivien jaksamista. Pandemian aiheuttama epävarmuuskausi on saanut monet pohtimaan alan vaihtamista, mikä korostaa hankkeemme kiireellisyyttä.

Taiteen, kulttuurin ja tapahtuma-alojen ammattilaisten kantamat kuormat ovat moninaiset; jatkuva taloudellinen epävarmuus, aliarvostuksen tunne ja kollegiaalisen tuen puute syövät monien alalla toimivien jaksamista.

Aloitin työni hankkeen parissa Taikessa viime vuoden lopussa. Uusi tehtäväni taiteilija-asiantuntijana on tähän asti ollut innostava matka täynnä tarkoitusta ja intohimoa. Työhöni liittyvää jännitystä ruokkivat entisestään kentällä toimivat, inspiroivat henkilöt, joita minulla on ollut etuoikeus tavata. Jokainen vuorovaikutus vahvistaa tekemämme työn merkitystä ja sen positiivista vaikutusta taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten elämään.  

Olen roolissani eturintamassa toteuttamassa taiteilijoille suunnattuja vertais- ja valmennusryhmiä, jotka tarjoavat taiteilijoille kannustavan yhteisön, jossa voi jakaa kokemuksia, oppia selviytymisstrategioita ja rakentaa kestävyyttä. Lisäksi olen aktiivisesti mukana muokkaamassa rakenteellisia muutoksia, jotka edistävät taiteilijoille terveellisempää työympäristöä niin perinteisen työllisyysrakenteen sisällä kuin sen ulkopuolellakin.

Pohjimmiltaan matkani Taikessa ei ole vain työ, vaan kutsumus myötävaikuttaa mielekkäällä tavalla elämäämme taiteen, kulttuurin ja tapahtumien kautta rikastuttavien hyvinvointiin. Rakennamme yhdessä tulevaisuutta, jossa luovuus kukoistaa käsi kädessä taideyhteisön kukoistavan mielenterveyden kanssa.