Tietoa erityisavustuksista “Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen” -hankkeille

Erityisavustukset on tarkoitettu yhteisöille, jotka hankkivat rakennuskohteisiinsa taideteoksia.

Avustukset on tarkoitettu  

 • prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten välittömiin kustannuksiin
 • prosenttiperiaatteen mukaisiin kehittämishankkeisiin, jotka aloitetaan myöntövuoden aikana.   
 • Kohteet voivat liittyvä uudis-, korjaus- tai infrarakentamiseen.

Avustuksen voi saada muun muassa   

 • taiteilijapalkkioihin   
 • asiantuntijapalkkioihin   
 • materiaalikustannuksiin   
 • perustuskustannuksiin   
 • valaistuskustannuksiin   
 • kilpailukuluihin ja suunnittelukustannuksiin   
 • julkisen taiteen ohjelmien sekä rakennushankkeiden taidesuunnitelmien laatimiseen ja toimeenpanoon   
 • prosenttiperiaatteen mukaisten teosten huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannuksiin   
 • kehittämishankkeiden kustannuksiin.   

Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, joita ovat taideteoksiin liittyvät välittömät kustannukset tai kehittämishankkeen kustannukset. Myönnetty avustus on vähintään 15 000 euroa.