Tietoa erityisavustuksista prosenttiperiaatteen mukaisiin taidehankkeisiin

Erityisavustukset on tarkoitettu yhteisöille, jotka hankkivat rakennuskohteisiinsa taideteoksia.

Avustukset on tarkoitettu  

Avustukset on tarkoitettu prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten kustannuksiin ja kehittämishankkeisiin. Kohteiden pitää liittyä uudis-, korjaus- tai infrarakentamiseen.

Avustuksen voi saada muun muassa   

  • taiteilijapalkkioihin   
  • asiantuntijapalkkioihin   
  • materiaalikustannuksiin   
  • perustuskustannuksiin   
  • valaistuskustannuksiin   
  • kilpailukuluihin   
  • julkisen taiteen ohjelmien sekä rakennushankkeiden taidesuunnitelmien laatimiseen ja toimeenpanoon   
  • prosenttiperiaatteen mukaisten teosten huolto-, korjaus- ja ylläpitokustannuksiin   
  • kehittämishankkeiden kustannuksiin.   

Avustus voi kattaa enimmillään 50 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista, joita ovat taideteoksiin liittyvät välittömät kustannukset tai kehittämishankkeen kustannukset. Myönnetty avustus on vähintään 15 000 euroa.