Tietoa erityisavustuksista taiteenaloille

Erityisavustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen yhteisöjen kuten yhdistysten, osuuskuntien ja yritysten hankkeisiin. Erityisavustusta haetaan syksyisin ja se on tarkoitettu yksittäisiin hankkeisiin.

Erityisavustus on tarkoitettu eri taiteenalojen oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. Myös kuntien ja säätiöiden ylläpitämät organisaatiot voivat olla hakijoina. Erityisavustusta haettaessa valitaan taiteenala, johon hanke pääosin kohdistuu.  

Erityisavustusta haetaan syksyisin ja sitä haetaan seuraavan vuoden aikana toteuttaviin hankkeisiin. Myönnettävä avustus on vähintään 5 000 euroa. Avustusta ei myönnetä yhteisön jatkuvaan toimintaan, vaan tätä varten on toiminta-avustus

Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Mitä suuremmalle projektille avustusta haetaan, sitä tärkeämmässä roolissa muu rahoitus on. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan. 

Taiken toiminta-avustusta saava yhteisö ei voi saada Taiken taiteenalakohtaista erityisavustusta.