Tietoa kuvataiteen näyttöapurahasta

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Kuvataiteen näyttöapurahaa haetaan tammikuussa.
Kuvittajan väripaletti

Kuvataiteen näyttöapuraha myönnetään samana vuonna tapahtuvaan työskentelyyn hakuilmoituksessa määritellyllä aikavälillä. 

  • Apurahan voi saada taiteilija, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.
  • Näyttöapuraha myönnetään kuuden kuukauden pituisena työskentelyapurahana.

  • Näyttöapurahan suuruus on 12 000 €. Apurahan saaja maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden (MYEL) joka on noin 13–25 % apurahan kokonaissummasta.

  • Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu. 

  • Kuvataiteen apurahalautakunta päättää myönnettävistä kuvataiteen näyttöapurahoista.

    Apurahaa ei myönnetä hakijalle

  • jolle on edellisenä vuonna myönnetty näyttöapuraha

  • jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu vähintään puolivuotinen työskentelyapuraha

  • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Tarkista aina apurahan tarkemmat ehdot ja hakemukseen tarvittavat liitteet hakuilmoituksesta.