Tietoa lastenkulttuurin erityisavustuksista

Avustus on tarkoitettu lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin, jotka työllistävät lastenkulttuuria tekeviä taiteilijoita. Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se toteutetaan yhteistyössä lastenkulttuurikeskuksen kanssa. 

Avustus on tarkoitettu lasten- ja nuortenkulttuurin hankkeisiin, jotka työllistävät lastenkulttuuria tekeviä taiteilijoita. Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se toteutetaan yhteistyössä lastenkulttuurikeskuksen kanssa.

Myönnetty avustus on vähintään 5 000 euroa. Avustus on aina osa projektin kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja. Jos hanke tuottaa voittoa, avustus tai sen osa voidaan pyytää palauttamaan.

Avustusta ei myönnetä yhteisön perustoimintaan (yleisavustus) eikä esimerkiksi taidelaitoksen, oppilaitoksen tai koulun perustoiminnan kuluihin.