Uutinen

Marraskuun kohdeapurahahaussa muutoksia

Taiteenalojen kohdeapurahat ovat haettavana Taikessa 1.11.–30.11. Kohdeapurahojen hakuun on tehty muutamia muutoksia viime vuoteen verrattuna. Taiteilija voi hakea kohdeapurahaa vain yhdellä hakemuksella ja vain yhteen projektiin. Taike ohjeistaa uudella tavalla myös kohdeapurahaan sisältyvän työskentelyn määrää.

Taike rajoittaa henkilökohtaisten hakemusten määrän yhteen, koska hakemusmäärät ovat kasvaneet nopeasti. Vastaavasti hakija voi olla vain yhden työryhmähakemuksen yhteyshenkilönä. Muita jäsenyyksiä työryhmissä ei rajoiteta.

Kohdeapurahaa voi hakea työskentelyyn projektissa enintään 6 000 euroa henkilöä kohden, mikä on uusi linjaus. Kohdeapurahan vähimmäismäärä on 2 500 euroa kuten ennenkin. 

Kohdeapurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja heidän muodostamien työryhmien vuosien 2024–2025 projektien kustannuksiin. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Valtion taidetoimikunnat tekevät päätökset maaliskuun loppuun mennessä. Hakemusmääriä rajoittamalla varmistetaan päätösten valmistuminen aikataulussa. 

Taike toimittaa päätöstiedot Tutkiavustuksia.fi-järjestelmään

Taike toimittaa kaikista 1.10. jälkeen avaamistaan hauista tiivistetyt päätöstiedot valtion yhteiseen Tutkiavustuksia.fi-palveluun. Yksityishenkilöiden apurahahakujen osalta julkaistaan vain myönteiset apurahapäätökset. Apurahan tai avustuksen saaja ei voi kieltää nimensä julkaisemista palvelussa. Toimittamisvelvoite koskee kaikkia valtionapuviranomaisia ja perustuu lakiin.

Päätöksistä julkaistaan Tutkiavustuksia.fi-palvelussa hakijan nimi, alueellinen kohdentuminen, käyttötarkoitus ja myöntösumma. Muita tietoja yksityishenkilöiden hakemuksista ei julkaista.

Taike julkaisee tekemänsä päätökset toistaiseksi myös omilla verkkosivuillaan. Hakija voi valita hakemusta tehdessään, suostuuko päätöksen julkaisuun Taiken verkkosivuilla. Päätöstietojen toimittamista Tutkiavustuksia.fi-palveluun ei voi kuitenkaan kieltää, vaikka nimen julkaisemisen kieltäisi Taiken verkkosivuilla.  

Tietoa kohdeapurahoista

Hakuilmoitus 2023

Lisätietoja

Taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho, [email protected], p. 0295 330 901.