Nyhet

Ändringar i novemberutlysningen av projektstipendier

Projektstipendier för konstarter kan sökas hos Taike 1–30 november. Det har gjorts några ändringar i utlysningen av projektstipendier jämfört med förra året. Konstnärerna kan söka projektstipendier med bara en ansökan och för bara ett projekt. Taike inför också nya riktlinjer för hur mycket av projektstipendiet som kan användas för arbete.

Taike har begränsat antalet personliga ansökningar till en, eftersom antalet ansökningar har ökat snabbt. Likaså kan en sökande endast vara kontaktperson för en arbetsgrupps ansökan. Andra medlemskap i arbetsgrupper begränsas inte.

Den nya riktlinjen för projektstipendiet är att man kan ansöka om högst 6 000 euro per person för arbete. Minimibeloppet för projektstipendiet är 2 500 euro som tidigare. 

Projektstipendierna är avsedda att täcka kostnader för projekt av yrkeskonstnärer och av yrkeskonstnärer bestående arbetsgrupper under 2024–2025. Ansökningstiden slutar den sista ansökningsdagen kl. 16.00. Statens konstkommissioner fattar beslut senast i slutet av mars. Genom att begränsa antalet ansökningar säkerställs att besluten fattas enligt tidtabell. 

Taike lämnar beslutsuppgifter till Granskaunderstod.fi

Taike lämnar kortfattade beslutsuppgifter om alla sina utlysningar som öppnats efter den 1 oktober till statens gemensamma tjänst Granskaunderstod.fi. När det gäller enskilda personers stipendieansökningar publiceras endast positiva beslut. Mottagaren av stipendiet eller bidraget kan inte förbjuda publicering av sitt namn i tjänsten. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller alla statsbidragsmyndigheter och grundar sig på lagen.

Besluten publiceras på Granskaunderstod.fi med sökandens namn, geografiskt område inom vilket statsunderstödet ska användas, ändamål och beviljat belopp. Inga andra uppgifter om enskilda personers ansökningar publiceras.

Taike publicerar sina beslut tills vidare även på sin egen webbplats. Den sökande kan i sin ansökan ange om hen samtycker till att beslutet publiceras på Taikes webbplats. Även om man inte vill att ens namn ska publiceras på Taikes webbplats kan man inte vägra att beslutet publiceras på Granskaunderstod.fi.  

Information om projektstipendier

Utlysningskungörelse 2023

Mer information

Chef för konststöd Henri Terho, [email protected], tfn 0295 330 901.