Person

Nelli Sahlman

Befattning
Planerare
Telefonnummer

0295 330 704

E-postadress

I mina arbetsuppgifter ingår kundservice och förberedande uppgifter vid beslut om statsbidrag och förtroendeorganens verksamhet. Jag svarar på frågor om stipendier och bidrag.