Information om projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för enskilda projekt som genomförs av yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som de bildar. Sökande kan också vara en enskild näringsidkare (firma). Projektstipendierna ansöks på hösten.
Säveltäjä kirjoittaa nuotteja paperille.

Projektstipendiernas användningstid är två år. Projektet ska dock inledas under samma kalenderår som stipendiet har beviljats. 

Vid ansökan om projektstipendium ska den konstart väljas som ansökan gäller. Valet av konstart är sökandes beslut, som styr behandlingen av ansökan. Läs mer om att välja konstart.

Statens konstkommissioner fattar beslut om projektstipendierna som beviljas.

Projektstipendium kan beviljas bland annat för:

  • materialkostnader
  • produktionskostnader
  • arbete
  • resebidrag.

Stipendium beviljas inte:

  • för att avlägga grundexamen
  • till hobbykonstnärer/hobbybaserade projekt
  • projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.

De beviljade stipendierna är minst 2 500 euro. Om projektet innehåller konstnärligt arbete som ska täckas av stipendiet, anges tiden som ansöks för arbetet i månader. För beräkning av arbetets andel kan beloppet 2 000 euro/månad användas.