Information om projektstipendier

Projektstipendierna är avsedda för enskilda projekt som genomförs av yrkeskonstnärer och arbetsgrupper som de bildar. Sökande kan också vara en enskild näringsidkare (firma). Projektstipendierna ansöks på hösten.
Säveltäjä kirjoittaa nuotteja paperille.

Projektstipendiernas användningstid är två år. Projektet ska dock inledas under samma kalenderår som stipendiet har beviljats. 

Vid ansökan om projektstipendium ska den konstart väljas som ansökan gäller. Valet av konstart är sökandes beslut, som styr behandlingen av ansökan. Läs mer om att välja konstart.

Statens konstkommissioner fattar beslut om projektstipendierna som beviljas.

Projektstipendium kan beviljas bland annat för:

  • materialkostnader
  • produktionskostnader
  • arbete i ett projekt 
  •  resekostnader

Stipendium beviljas inte:

  • för att avlägga grundexamen
  • för studierelaterade kostnader
  • till hobbykonstnärer/hobbybaserade projekt
  • projektstipendier för litteratur beviljas inte för facklitteratur.

De beviljade stipendierna är minst 2 500 euro. Man kan ansöka om högst 6 000 euro per person för arbete.