Päätöksenteko

Apurahojen jakamisesta päättävät

 • valtion taidetoimikunnat
 • alueelliset taidetoimikunnat
 • kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta
 • kuvataiteen näyttöapurahalautakunta.

Taidetoimikunnissa ja apurahalautakunnissa on laaja taidekentän asiantuntemus, sillä niiden jäsenet ovat eri taiteenalojen ammattilaisia ja muita asiantuntijoita. Kaikki päätökset tehdään esittelystä, esittelijöinä toimivat Taiken erityisasiantuntijat (virkamiehet).

Apurahapäätökset perustuvat asiantuntijoiden tekemään vertaisarviointiin. Jäsenten vaihtuvuus ja alueellinen kattavuus takaavat päätöksenteon moniarvoisuuden. Taidetoimikuntien kausi kestää kaksi vuotta ja lautakuntien kolme vuotta.

Kaikki Taiken apurahat ovat harkinnanvaraisia.

Valtion taiteilija-apurahoista päätetään kesä-syyskuussa. Muista apurahoista päätetään helmi-toukokuussa. Liikkuvuusapurahoista päätetään kolme kertaa vuodessa.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Oikaisuvaatimusohje lähetetään hakijalle päätöskirjeen mukana.

Lähetä oikaisuvaatimus ja sen liitteet erillisinä liitetiedostoina. Liitteitä voi olla enintään viisi kappaletta, ja yhden liitteen koko saa olla enintään 4 Mb.

Mihin päätökset perustuvat

Taiteilija-apurahat ja työskentelyapurahat

Taidetoimikunnat arvioivat jokaisen taiteilija- tai työskentelyapurahahakemuksen. Arvioinnissa käytetään seuraavia ohjeellisia vertailuperusteita. Päätökseen vaikuttavat muun muassa hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta ja työsuunnitelma, jonka tulee kattaa koko haettu apurahakausi.

Taiteellisen toiminnan laatu

 • Kuinka vakuuttava hakija on taiteenalansa kentässä?
 • Käyvätkö hakijan taiteelliset lähtökohdat ilmi työsuunnitelmasta?
 • Onko hakija ammattilainen?
 • Kuinka vahvasti taiteellinen tinkimättömyys näkyy hakijan työssä?
 • Kuinka selkeä ja vahva on työsuunnitelman taiteellinen idea?
 • Millaista taiteellista haastetta tai ammatillista kehitystä taiteelliseen toimintaan sisältyy?
 • Pitääkö suunnitelma sisällään uusia ideoita, toimintatapoja ja riskinottoa?

Taiteellisen työskentelyn laajuus ja vaikuttavuus

 • Onko taiteellinen työskentely paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti tai kansainvälisesti merkittävää?
 • Rohkaiseeko työskentely laajempaan taiteen ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta?
 • Onko työskentely hyvin suunniteltua ja toteutettavissa olevaa?

Päätöksenteossa vaikuttavat myös alueelliset ja kielelliset seikat. Lisäksi otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu.

Kolmi- ja viisivuotisia taiteilija-apurahoja jaetaan ensi sijassa alallaan ansioituneille ammattitaiteilijoille. Yksi- ja puolivuotisia apurahoja jaetaan myös nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille.

Taiteilijaprofessoriapurahat (viisi- tai kymmenvuotiset) jaetaan erittäin ansioituneille taiteilijoille. Apurahan saajat voivat käyttää taiteilijaprofessorin nimikettä.

Kirjastoapurahat ja kuvataiteen näyttöapurahat

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta ja kuvataiteen näyttöapurahalautakunta arvioivat jokaisen saamansa hakemuksen. Päätöksiin vaikuttavat hakijan aikaisempi taiteellinen toiminta, työsuunnitelma sekä muut saadut apurahat.

Apurahan voi saada taiteilija, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa

Päätöksenteossa vaikuttavat myös alueelliset ja kielelliset seikat. Lisäksi otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu.

Kohdeapurahat yksityisille ja työryhmille

Taidetoimikunnat arvioivat jokaisen kohdeapurahahakemuksen. Arvioinnissa käytetään seuraavia ohjeellisia vertailuperusteita.

Projektin laatu

 • Kuinka selkeä ja vahva on projektin taiteellinen idea?
 • Kuinka kiinnostava hakija on taiteenalansa kentässä?
 • Käyvätkö hakijan taiteelliset lähtökohdat ilmi työsuunnitelmasta?
 • Onko työsuunnitelma vakuuttava ja sen tavoitteet (taiteellisesti) kiinnostavia ja mahdollisia saavuttaa esitetyllä tavalla?

Projektin vaikuttavuus

 • Onko projektilla paikallista, alueellista, valtakunnallista tai kansainvälistä vaikuttavuutta?
 • Rohkaiseeko projekti laajempaan taiteen ymmärtämiseen tai keskusteluun taiteesta?
 • Millaisia uusia ideoita ja toimintatapoja projekti tarjoaa taiteen kentälle/ taiteilijoille/yleisölle?
 • Onko projektilla vaikutusta taiteenalan kehittämisen kannalta?

Projektin talous ja toteutus

 • Onko projekti ja sen talousarvio realistisesti suunniteltu ja toteutettavissa?
 • Onko apuraha projektin kannalta tarpeellinen?
 • Onko projektissa yhteistyökumppaneita?
 • Onko haettu summa projektin laajuuteen ja aiheeseen nähden sopiva?
 • Mikä on apurahan osuus (%) projektin talousarviosta?
 • Onko projektilla jo varmistunutta rahoitusta? Jos ei, kuinka realistisilta muut tulonlähteet vaikuttavat (riskienhallinta)?

Päätöksenteossa vaikuttavat myös alueelliset ja kielelliset seikat. Lisäksi otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu.

Viimeksi muokattu: 23.07.2019

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku