Artikkeli

"Tutkimus- ja kehittämistyössä tulisi investoida enemmän muotoilijoihin" – haastattelussa valtionpalkittu Kirsi Niinimäki

Muotoilu antaa pääomaa suomalaiseen innovaatiokenttään, sanoo professori, tekstiilitaiteilija Kirsi Niinimäki. Hän sai vuoden 2022 muotoilun valtionpalkinnon.
Kirsi Niinimäen kasvot.
Kuva: Kukka-Maria Rosenlund

Millainen merkitys taiteen valtionpalkinnon saamisella on sinulle?

Arvostan tätä huomionosoitusta kovasti. On hienoa, että myös muotoilun tutkimus saa näin huomiota osakseen. Tutkimukseni liittyy kestävyyteen ja ympäristömyötäisyyteen erityisesti vaate- ja tekstiilialalla. Tässä ympäristössä monitieteellinen tutkimus on aivan oleellista ja muotoilun tutkijat usein toimivat eräänlaisina välittäjinä eri tieteenaloilla.

Muotoilun avulla saadaan myös vaikeita tieteellisiä tutkimustuloksia kerrottua visuaalisesti tai esimerkiksi protojen avulla, ja näin pystymme kommunikoimaan laajemmallekin yleisölle. Saamani valtionpalkinto kertoo tutkimuksen arvostuksen noususta muotoilijoiden keskuudessa. Tutkimukseni suuntautuu kestävän kehityksen mukaiseen muutokseen, ja koenkin tämän palkinnon tulevan tunnustuksena myös työstäni paremman ja ympäristömyötäisemmän tekstiili- ja vaateteollisuuden puolesta.

Mikä saa sinut tekemään muotoilun tutkimusta?

Taustani on suurteollisuudessa, jossa aloitin urani tekstiilisuunnittelijana. Aloitin suunnittelijaurani aikana, jolloin Suomessa vielä oli suuri tekstiiliteollisuus. Olen siis kokenut tekstiilialan suuruuden, tuotannon siirtymisen halvempien kustannusten maihin ja nyt jälleen uusien kuituinnovaatioiden myötä lupaavaan paluun Suomeen ja Eurooppaan. Tutkimus voi olla tukemassa tätä siirtymää ja erityisesti tuoda esiin kriittisiäkin äänenpainoja kestävän kehityksen kontekstista.

Kaikenlainen uteliaisuus on hyväksi tutkimuksessa. Olen nälkäinen uuden ymmärrykselle ja asioiden perusteelliselle selvittelylle. Tutkimuksen avulla teen ilmiöitä ymmärrettäväksi, mutta voin myös avata uusia suuntia ja mahdollisuuksia muotoilulle ja teollisuudelle. Tutkimuksen avulla voin kommunikoida erilaisille yleisöille. Myös halu vaikuttaa systeemitasoiseen muutokseen on noussut motivaatiokseni, ja viime aikoina erityisesti EU:ssa tehtävä tekstiilien vihreään siirtymään liittyvään ohjeistukseen olemme tutkimuksen avulla voineet vaikuttaa.

Jenni Haukio ojentaa Kirsi Niinimäelle palkintokirjan.
Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio jakoi muotoilun valtionpalkinnon Kirsi Niinimäelle 13.12.2022. Kuva: Vilhelm Sjöström

Minkä koet merkittävimpänä haasteena muotoilun alalla ja muotoilun tutkimuksessa?

Kestävä kehitys, ilmastonmuutos, kiertotalous ja ympäristöjalanjäljen pienentäminen ovat vaikeita ja monitasoisia ongelmia ratkaistavaksi tekstiilin ja muodin sektorilla. Nämä kuitenkin vaikuttavat kaikkiin muotoilijoihin ja tulevat muuttamaan muotoilukäytänteitä, muotoilustrategioita ja teollista tuotantoa radikaalistikin. Tähän muotoilun tutkimus voi olla avuksi. Muotoilun tutkimuksessa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä niin eri tieteenalojen kuin teollisuudenkin kanssa, jotta muutos saadaan pohjautumaan uusimpaan tutkimustietoon, mutta toisaalta saadaan tutkimustieto nopeasti käytäntöön.

Millaisilla keinoilla edistäisit muotoilun asemaa yhteiskunnassa?

Muotoilulla on tärkeä asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja muotoilu antaa ”pääomaa” suomalaiseen innovaatiokenttään. Muotoilun asemaa yhteiskunnassa voidaan edistää ottamalla muotoilijat rohkeasti mukaan ei ainoastaan tuotesuunnitteluun vaan myös yritysten innovaatiotoimintaan ja myös akateemiseen tutkimustyöhön. Muotoilijat pystyvät visioimaan tulevaisuuksia, kuuntelemaan kuluttajia ja ymmärtämään heidän tarpeitaan ja muotoilemaan ne tuotteiksi tai palveluiksi. Tutkimus- ja kehittämistyössä tulisikin investoida yhä enemmän muotoilijoihin ja luovaan osaamiseen.

Lue muotoilun valtionpalkinnon palkintoperusteet tästä.

Julkaisemme Taiken verkkosivuilla juttusarjan, jossa haastatellaan vuoden 2022 taiteen valtionpalkinnon saajia. He pohtivat haastatteluissa taiteilijuuttaan ja taiteen asemaa yhteiskunnassa.