Päätöksenteko

Hakemuksia ja hakijoiden toimintaa arvioivat Taiken asiantuntijat. Päätökset tekee erityisasiantuntijan esittelystä viraston johtaja.

Kaikki päätökset tehdään esittelystä, esittelijöinä toimivat Taiken erityisasiantuntijat (virkamiehet).

Kaikki Taiken avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Toiminta-avustuksista päätetään tammi-helmikuussa. Erityisavustuksista päätetään helmi-toukokuussa.

Viimeksi muokattu: 24.09.2021

Avustusprosessi

  • Haku

   Ilmoitus taike.fi:ssä, hakuaika 1kk

  • Yhteisö tekee hakemuksen
  • Hakemus  on jätetty
  • Yhteisö täydentää hakemustaan pyydettäessä
  • Päätöksenteko

   Enintään 15 viikkoa

  • Toimikunta arvioi pyydettäessä
  • Erityisasiantuntija perehtyy, arvioi ja tekee päätösesityksen
  • Johtaja päättää
  • Päätössubsidy.process.step.result.suffix
  • Yhteisöllä 30 päivää aikaa tehdä oikaisuvaatimus
  • Avustuksen käyttö

   Taike maksaa toiminta-avustuksen 1-4 erässä, erityisavustuksen kertaeränä

  • Yhteisö tekee taidetta tai kulttuuria
  • Yhteisö voi pyytää käyttötarkoituksen muutosta tai lisäaikaa avustuksen käytölle
  • Selvittäminen

   Avustuksen käytön jälkeinen kevät

  • Yhteisö tekee selvityksen avustuksen käytöstä
  • Selvitys on tehty
  • Erityisasiantuntija tarkastaa selvityksen
  • Yhteisö palauttaa tarvittaessa avustuksen tai osan siitä

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Oikaisuvaatimusohje lähetetään hakijalla päätöskirjeen liitteenä.

Lähetä oikaisuvaatimus ja sen liitteet erillisinä liitetiedostoina. Liitteitä voi olla enintään viisi kappaletta, ja yhden liitteen koko saa olla enintään 4 MB.

Viimeksi muokattu: 24.09.2021

Yhteystiedot

Taiteen edistämiskeskus
Hakaniemenranta 6, PL 1001
00531  Helsinki
Kartta

puh. 0295 330 700
asiakaspalvelu@taike.fi
Chat-asiakaspalvelu

Henkilöhaku