Call for application

Hakuilmoitus 2022: Kuvataiteen näyttöapurahat

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu kuvataiteilijoille, valokuvataiteilijoille, sarjakuvataiteilijoille, kuvittajille, mediataiteilijoille ja muotoilijoille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Hakuaika

Päätökset

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä huhtikuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Näyttöapurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2022. Apurahatyöskentelyn voi aloittaa aikaisintaan 1.5.2022.

Kenelle

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu kuvataiteilijoille, valokuvataiteilijoille, sarjakuvataiteilijoille, kuvittajille, mediataiteilijoille ja muotoilijoille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden teoksia voidaan näyttää julkises

Kuka päättää

Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta esittelystä.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu kuvataiteilijoille, valokuvataiteilijoille, sarjakuvataiteilijoille, kuvittajille, mediataiteilijoille ja muotoilijoille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. 

Kuka päättää?

Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta esittelystä.

Mihin tarkoitukseen?

Näyttöapurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2022. Apurahatyöskentelyn voi aloittaa aikaisintaan 1.5.2022.
Apurahaa ei myönnetä hakijalle
• jolle on edellisenä vuonna myönnetty näyttöapuraha
• jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu vähintään puolivuotinen työskentelyapuraha
• jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Minkä suuruinen?

Näyttöapuraha myönnetään kuuden kuukauden pituisena työskentelyapurahana ja sen suuruus on 12 000 euroa. Apuraha sisältää MYEL:n mukaisen vakuutusosuuden. 

Millä perusteella?
Lautakunta arvioi kaikki hakemukset. Hakemusten arvioinnissa vaikuttavat työsuunnitelma ja hakijan aikaisemmat ansiot alallaan. Arvioinnissa käytetään seuraavia perusteita:
Hakijan taiteelliset ansiot
• Hakijan teosten julkinen esittäminen
• Taiteellisen tuotannon vakuuttavuus ja kiinnostavuus alansa kentässä
Työsuunnitelman laadukkuus
• Työsuunnitelman selkeys ja kiinnostavuus
• Idean luovuus
• Työskentelyn suunnitelmallisuus (työaikataulu)
• Työsuunnitelman toteutettavuus

Päätökset perustuvat hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin.

Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.

Apurahat ovat harkinnanvaraisia.
Mitä liitteisiin?
• Pakollisina liitteinä ansioluettelo ja vähintään yksi kuva uudesta teoksesta.
• On suositeltavaa liittää hakemukseen teoskuvia (max. 5) yhtenä pdf-tiedostona. Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. 
• Liitteen maksimikoko on 4 MB.
• Voit lisätä hakemukseen internet-linkkejä, jos on kyse liikkuvasta kuvasta.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.
Erityisehdot
• Ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.
• Apurahansaaja maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden, joka on noin 13 - 25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksusi määrä perustuu ikääsi sekä MYEL-työtuloosi, joka ilmoitetaan sinulle vakuutuspäätöksessä. Melan sivuilta saat lisätietoa apurahansaajan vakuutusmaksuista.    
• Apurahakauden päätyttyä on tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.
Apurahaa ei voida myöntää, jos
• hakemus on tullut myöhässä.  Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
• hakemus on puutteellinen (asianmukaisia tietoja ei ole toimitettu Taikeen täydennyspyynnöstä huolimatta).
• hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista määräaikaan mennessä.

Päätöksiin sovelletaan lakia eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (115/1997), asetusta kuvataiteen apurahalautakunnasta (828/2018), lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta, valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä.
Hakeminen
Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa
Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.
Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, hakijan tulee olla yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.
 
Ohjeita hakijalle
Tietoa päätöksestä
Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä huhtikuun loppuun mennessä. Hakija saa sähköpostitse viestin, kun päätös on asiointipalvelussa. Kannattaa tarkistaa myös roskaposti. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa. 
 
Taiken tekemät päätökset ovat julkisia. Esimerkiksi medialla on oikeus saada tiedot apurahansaajista. Voit kuitenkin kieltää nimesi julkaisemisen Taiken verkkosivuilla. Jos annat luvan verkkosivuilla julkaisemiseen ja olet ilmoittanut hakemuksessa taiteilijanimesi, se julkaistaan virallisen nimen yhteydessä.