Vanhat julkaisut

Nämä julkaisut ovat Taikea edeltäneen Taiteen keskustoimikunnan tuottamia. Julkaisujen fyysiset kappaleet löytyvät Kansalliskirjastosta.

Toimikuntien julkaisuja

Tutkimusyksikön ja Taiteen keskustoimikunnan julkaisusarjat

Tutkimusyksikön julkaisuja -sarja, ISSN 1796-6612

n:o 40

Muotoilun kansainvälistyminen. Tuki, esteet ja mahdollisuudet.

Katja Oksanen-Särelä
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-86-3.

n:o 39

Läänintaiteilijajärjestelmä 1972–2011. Toiminta ja järjestelmän vaiheet. (pdf 1,36 Mt)

Pekka Oesch
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-85-6.

n:o 38

Käsin, sävelin, sanoin ja kuvin. Saamelaiset taiteilijat Suomessa.

Kaija Rensujeff
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2011. ISBN 978-952-5253-82-5.

n:o 37

Taiteen ja tekniikan välimaastossa. Rakennustaiteen rahoitus 2000-luvulla ja arkkitehdin työn muutokset.

Katja Oksanen-Särelä
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2011. ISBN 978-952-5253-81-8.

n:o 36

"Kun lumipallo lähtee pyörimään". Nuorten kuvataiteilijoiden kansainvälistyminen 2000-luvun alussa.

Sari Karttunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2009. ISBN 978-952-5253-75-7.

n:o 35

Taiteen taskurahat. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen.

Anna Anttila ja Kaija Rensujeff. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2009. ISBN 978-952-5253-73-3.

n:o 34

Suomalainen taiteilijatuki. Valtion suora ja välillinen taiteilijatuki taidetoimikuntien perustamisesta tähän päivään.

Pauli Rautiainen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-70-2

n:o 33

Taiteen vapaus perusoikeutena.

Pauli Rautiainen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2007. ISBN 978-952-5253-67-2.

n:o 32

Valtion taiteilijatuki taiteilijan määrittelijänä. Määrittelyvallan ehtoja ja ulottuvuuksia pohjoismaisen tukimallin suomalaisessa muunnelmassa.

Merja Heikkinen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2007. ISBN 978-952-5253-66-5.

n:o 31

Taidealan koulutus ja työmarkkinat. Ammatillisen koulutuksen määrä ja valmistuneiden sijoittuminen.

Paula Karhunen ja Kaija Rensujeff. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-63-5.

n:o 30

Kansanmusiikin ammattilaiset. Taloudellinen tilanne ja toimintaympäristö.

Robert Arpo ja Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-62-7.

Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja -sarja, ISSN 0785-4889

n:o 29

Suomalainen valokuvakirja. Valtion jakaman laatutuen vaikutukset valokuvakirjallisuuteen.

Sari Karttunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-51-1.

n:o 28

Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset.

Robert Arpo (toim.) Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2004. ISBN 952-5253-48-1.

n:o 27

Taiteilijan asema. Raportti työstä ja tulonmuodostuksesta eri taiteenaloilla.

Kaija Rensujeff. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-47-3.

n:o 26

The Nordic Model for Supporting Artists. Public Support for Artists in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Merja Heikkinen. The Arts Council of Finland. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-40-6.

n:o 25

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö. Kehitys ja käytännöt.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-39-2.

n:o 24

Kirjoituksia koreografiasta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 1998.

Toim. Aino Sarje, Ulla Halonen ja Päivi Pakkanen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-11-2.

n:o 23

Kirjoittajakoulutus nyt ja tulevaisuudessa.

Soili Harjaluoma. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-07-4.

n:o 22

Economics of Artists and Arts Policy, Selection of Papers.

Merja Heikkinen ja Tuulikki Koskinen (toim.) The Arts Council of Finland. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-04-X.

n:o 21

"Heillähän on jo kasvotkin", esikoiskirjailijatutkimus.

Taija Tuominen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-00-7.

n:o 20

Kuvien taitajat – taidepolitiikan marginaalit. Tutkimus graafisten suunnittelijoiden, kuvittajien ja sarjakuvantekijöiden asemasta.

Merja Heikkinen. Edita. Helsinki 1996. ISBN 951-37-1969-3.

n:o 19

State, culture and decentralisation. A comparative study of decentralisation processes in Nordic cultural policy.

Auli Irjala ja Magne Eikås. The Arts Council of Finland. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0700-7.

n:o 18

Elokuvantekijöiden toimeentulo. Tutkimus taloudellisesta asemasta 1989 ja 1992.

Pekka Oesch. Painatuskeskus. Helsinki 1995. ISBN 951-37-1648-1.

n:o 17

Näyttämötaiteilija Suomessa. Tutkimus asemasta ja toimeentulosta 1980–90 -luvun vaihteessa.

Paula Karhunen. Painatuskeskus. Helsinki 1993. ISBN 951-37-1228-1.

  • The Position of Finnish Artists in the Field of Theatre. English summary.

n:o 16

Säveltaiteilijan toimeentulo. Tutkimus säveltaiteilijakunnan rakenteesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa vuonna 1989.

Auli Irjala. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1993. ISBN 951-37-1200-1.

n:o 15

Valokuvataiteilijan asema. Tutkimus Suomen valokuva-taiteilijakunnan rakenteesta ja sosiaalis-taloudellisesta asemasta 1980–1990 -luvun vaihteessa.

Sari Karttunen. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1993. ISBN 951-37-1139-0.

n:o 14

Kulttuurisihteeri lähikuvassa.

Anita Kangas ja Kirsi Pohjola. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1992. ISBN 951-37-0360-6.

n:o 13

Teatterin vuosi. Turun kaupunginteatterin toiminta, ohjelmisto ja yleisö näytäntökaudella 1990–1991.

Pirjo Vaittinen (toim.) Valtion painatuskeskus. Helsinki 1992. ISBN 951-37-0840-3.

n:o 12

Sillä välin toisaalla... Sarjakuvan kulttuuripoliittinen asema ja sarjakuvien tuotanto.

Merja Heikkinen. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. ISBN 951-37-0656-7.

n:o 11

Kunta, taide ja markat.

Anita Kangas. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1991. ISBN 951-37-0364-9.

n:o 10

Jokaisen silmissä kaikkien hampaissa. Tutkimus Suomen kuntien taidehankinnoista 1980-luvun puolivälissä.

Sari Karttunen. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0365-7.

n:o 9

Häviävät elokuvan tekijät. Tutkimus audio-visuaalisten oikeuksien luovutussopimuksista.

Marjut Salokannel. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0325-8.

n:o 8

Säveltaidetta vai musiikkipolitiikkaa? Tutkimus valtion säveltaidetoimikunnasta vuosina 1968–1989.

Pekka Oesch. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-37-0203-0.

n:o 7

Laulujen lunnaat. Raportti suomalaisesta äänitetuotanto-politiikasta.

Jari Muikku. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-675-2.

n:o 6

Tanssien tulevaisuuteen. Tutkimus suomalaisen tanssitaiteen legitimaatiosta ja tanssin koulutusjärjestelmän vakiintumisesta.

Riitta Repo. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-398-2.

n:o 5

Tilannekuva kirjailijoista. Tutkimus kirjailijoiden asemasta Suomessa 1980-luvulla.

Merja Heikkinen. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-377-X.

n:o 4

"Kauneus" ja "Mahti". Taidejärjestelmän ja poliittis-hallinnollisen ohjausjärjestelmän välisten suhteiden taidekeskeistä tarkastelua.

Jarmo Malkavaara. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1989. ISBN 951-861-323-0.

n:o 3

Taiteilijana Turussa. Tutkimus Turun kuvataiteilijoiden urakehityksestä vuosina 1945–1985.

Totti Tuhkanen. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1988. ISBN 951-861-322-2.

n:o 2

Taide pitkä – leipä kapea. Tutkimus kuvataiteilijoiden asemasta Suomessa 1980-luvulla.

Sari Karttunen. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1988. ISBN 951-861-241-2.

n:o 1

Valokuvan 70-luku. Suomalaisen valokuvataiteen legitimaatio ja paradigmamuutos 1970-luvulla.

Kati Lintonen. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1988. ISBN 951-861-106-8.

  • The 1970's and the Finnish Photographic Art. English summary.

Tilastotietoa taiteesta -sarja

ISSN 0788-0278

n:o 40

Yritysten tuki taiteille 2008 ja tuen muutokset 1999–2008.

Pekka Oesch
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5253-78-8.

n:o 39

Tanssiproduktioiden tuki ja tuotantoehdot. Valtion produktiotuen kehitys ja merkitys 1991–2008.

Paula Karhunen
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-71-9.

n:o 38

Säätiöiden tuki taiteille 2001 ja 2005.

Pekka Oesch
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-69-6.

n:o 37

Kuvataiteilijoiden koulutusurat. Ammattiopinnot Suomessa ja ulkomailla.

Sari Karttunen
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-60-0.

n:o 36

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-58-9.

n:o 35

Musiikin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-56-2.

n:o 34

Yritysten tuki taiteille 2003 ja tuen muutokset 1993–2003.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-53-8.

n:o 33

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon suorittaneista.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2004. ISBN 952-5253-50-3.

n:o 32

Kulttuuriyhteisöjen harkinnanvarainen tuki. Valtionavustusjärjestelmän muutokset ja yhteisöjen toimintamahdollisuudet.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2004. ISBN 952-5253-49-X.

n:o 31

Nykytanssin yleisöt. Tutkimus Tanssiareena 2000-festivaalin kävijöistä.

Timo Cantell. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-46-5.

n:o 30

Valtion tuki kulttuurille 2001. Opetusministeriön hallinnonalan määrärahat.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-43-0.

n:o 29

Public financing of the arts and culture: Statistics and reality in Finland. Methodological issues and identification of the 1990s turning points that re-shaped the conditions of cultural and art institutions. (English Summary)

Ilkka Heiskanen. The Arts Council of Finland. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-32-5.

n:o 28

Muuttuivatko laitokset, miksi ja miten? Taide- ja kulttuurilaitosten institutionaalinen muutos 1990-luvulla.

Ilkka Heiskanen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001. ISBN 952-5253-36-8.

n:o 27

Yritysten tuki taiteille 1999.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001. ISBN 952-5253-31-7.

n:o 26

Hyvinvointivaltion lippuluukulla. Teattereiden ohjelmistopoliittiset ja taloudelliset selviytymiskeinot rahoitusympäristön muutoksissa.

Tiia Kurkela. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-18-X.

n:o 25

Kulttuurin julkinen rahoitus Suomessa – tilastot ja todellisuus. Rahoitustilastojen käyttökelpoisuudesta ja 1990-luvun rahoitustilanteesta taide- ja kulttuurilaitosten kannalta.

Ilkka Heiskanen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-23-6.

n:o 24

Kulttuuri- ja taideyhdistysten rakennemuutos.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-21-X.

n:o 23

Säätiöiden tuki taiteille 1993 ja 1997.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-13-19.

n:o 22

Taiteellinen työ ja apurahat. Tutkimus valtion apurahan saajista.

Virpi Minkkinen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-12-0.

n:o 21

Taideteollisuuden ja sarjakuvan ammattilaisten työtilanne ja kansainvälinen toiminta. Raportti kyselytutkimuksesta Ornamon, Grafian ja Sarjakuvantekijät ry:n jäsenille.

Merja Heikkinen ja Auli Irjala. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-10-4.

n:o 20

Yritysten tuki taiteille 1996.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-09-0.

n:o 19

Yleisfestivaalien yleisöt – Helsingin Juhlaviikot, Joensuun Laulujuhlat.

Timo Cantell. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-08-2.

n:o 18

Musiikkialan korkeakoulutus ja työmarkkinat. Selvitys Sibelius-Akatemiassa opiskelleiden työtilanteesta ja koulutustyytyväisyydestä.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta, Sibelius Akatemia. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-05-8.

n:o 17

Musiikkiteollisuus Suomessa. Rakenne, työllisyys ja talous.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1998. ISBN 951-5253-01-5.

n:o 16

Kuvataiteen korkeakoulutus ja työmarkkinat. Selvitys Suomen Taideakatemian koulussa ja Kuvataideakatemiassa opiskelleiden työtilanteesta ja tyytyväisyydestä koulutukseen.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1996. ISBN 951-53-1012-1.

n:o 15a

Julkiset kulttuurimäärärahat 1994. 2. tarkistettu painos.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1997. ISBN 951-53-1510-7.

n:o 15

Julkiset kulttuurimäärärahat 1994.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0941-7.

n:o 14

Kaupunkifestivaalien yleisöt. Kuopio Tanssii ja Soi, Tampereen Teatterikesä, Turun musiikkijuhlat, Ruisrock.

Timo Cantell. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0896-8.

n:o 13

Lastenkulttuuri ja apurahat. Taiteen keskustoimikunnan tuki lastenkulttuurille 1988–1995.

Mari Ylä-Sankola. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0623-X.

n:o 12

Tanssitaiteilija lähikuvassa. Tutkimus asemasta ja toimeentulosta 1990-luvun vaihteessa.

Paula Karhunen ja Annikki Smolander. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0621-3.

  • The Social and Economic Position of Finnish Dance Artists. English summary.

n:o 11

Yritysten tuki taiteille 1993 & taiteen tuen vaihtelut vuosina 1984–93.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0555-1.

n:o 10

Taideteollinen korkeakoulutus ja työmarkkinat.

Sari Karttunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1994. ISBN 951-47-9839-2.

n:o 9

Teatterikoulutus ja työmarkkinat.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1994. ISBN 951-47-9570-9.

n:o 8

Yritysten tuki taiteille 1990.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1993. ISBN 951-47-6092-1.

n:o 7

Musiikkijuhlien yleisöt – Kaustinen, Kuhmo, Viitasaari.

Timo Cantell. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1993. ISBN 951-47-7752-2.

n:o 6

Valtion valokuvataiteen tuki vuosina 1980–1991.

Sari Karttunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-5659-2.

n:o 5B

Alueoopperoiden toiminta ja talous 1979–1988.

Pekka Oesch. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-5494-8.

n:o 5A

Alueoopperat ja yleisöt.

Kyllikki Kivekäs. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4055-6.

n:o 4

Arvostelijat ja apurahat.

Esa Rantanen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4054-8.

n:o 3

Säätiöiden tuki taiteille.

Esa Rantanen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1990. ISBN 951-47-4053-X.

n:o 2

Läänien taidetoimikunnat taiteen tukijoina.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1990. ISBN 951-47-4034-3.

n:o 1

Yritysten tuki taiteille 1987.

Ritva Mitchell & Eeva-Sisko Veikkola. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1990. ISBN 951-47-3719-9.
Tilastokeskus. Helsinki 1990. ISBN 951-47-3719-9.

 

Työpapereita-sarja

ISSN 0788-5318

n:o 51

Apurahasta vanhuudenturvaksi. Valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet vuosina 1970-2011.

Tomi Mertanen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-84-9.

n:o 50

Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus.

Tomi Mertanen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2012. ISBN 978-952-5253-83-2.

n:o 49

Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä.

Riikka Åstrand. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5253-80-1.

n:o 48

Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000–2008.

Pauli Rautiainen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5253-79-5.

n:o 47

Säännellyt sävelet. Radiomusiikin sääntelystä Suomessa ja eräissä vertailumaissa.

Timo Syrjälä. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2010. ISBN 978-952-5253-77-1.

n:o 46

"Emme ole voineet tänä vuonna..." Kielteisen taiteilija-apurahapäätöksen vuodelle 2006 saaneiden taiteellinen toiminta ja heidän arvionsa taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuudesta.

Pauli Rautiainen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-68-9.

n:o 45

Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002–2005.

Pauli Rautiainen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-61-9.

  • Artists' grants in action: Functions of the state working grant system. English summary.

n:o 44

Kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta Suomessa 1995–2005.

Riikka Suomi. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-57-0.

n:o 43

Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset – taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000–2004.

Sari Karttunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-55-4.

n:o 42

"Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!" Taiteilijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa.

Kaija Rensujeff. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005. ISBN 952-5253-54-6.

n:o 41

Taidealan ammattikoulutus -esiselvitys.

Paula Karhunen ja Mikko Niininen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2003. ISBN 952-5253-45-7.

n:o 40

Kirjastoapurahat ja -avustukset kaunokirjallisuuden tukimuotona.

Elina Jokinen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-44-9.

n:o 39

Preliminary findings from a survey on the economic and labour market situation of Finnish artists.

Paula Karhunen ja Kaija Rensujeff. The Arts Council of Finland. Helsinki 2002. ISBN 952-5253-42-2.

n:o 38

Suomalaisten säveltaiteilijoiden Teosto-tulot vuonna 1998.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001. ISBN 952-5253-37-6.

n:o 37

Festivaalien talous 1999. Finland Festivals ry:n jäsenten talouden rakenne 1999 ja kehitys vuodesta 1993.

Tiina Kukkonen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001. ISBN 952-5253-35-X.

n:o 36

Festivaalit 1996–2000. Tilastotietoa kulttuuritapahtumien julkisesta tuesta, taloudesta ja yleisöistä.

Tiina Kukkonen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-30-9

n:o 35

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa.

Terhi Aaltonen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-24-4.

n:o 34

Exactly who and what is a photographic artist? Experimenting with emic criteria in a 'status-of-an-artist study'.

Sari Karttunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 2000. ISBN 952-5253-20-1.

n:o 33

The earnings of photographic artists in Finland. An income profile based on quantitative data from 1989 and 1992.

Sari Karttunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-19-8.

n:o 32

Trained artists at the market place. An overview of the graduate-surveys.

Paula Karhunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-17-1.

n:o 31

Sirkus- ja estraditaiteilijat. Raportti kyselytutkimuksesta.

Merja Heikkinen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-16-3.

n:o 30

A portrait of a woman as an artist: Some research results concerning the career paths of female artists.

Paula Karhunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-15-5.

n:o 29

Valokuvataiteen taiteilija-apurahat: Selvitys määrällisestä kehityksestä ja jakaumasta sekä merkityksestä 1970–1999.

Sari Karttunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1999. ISBN 952-5253-14-7.

n:o 28

Social Position of Artists in Finland.

Merja Heikkinen ja Paula Karhunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1997. ISBN 951-53-1606-5.

n:o 27

Kuinka lama vaikutti? Näyttämö- ja säveltaiteilijoiden toimeentulo ja julkinen tuki vuonna 1992 sekä tulotason muutokset 1989–1992.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1997. ISBN 951-53-1470-4.

n:o 26

Does Public Support Make a difference, and for Whom? The Role of Direct Support for Artists in Different Art Forms and its Relations to the Situation of Women Artists.

Merja Heikkinen and Paula Karhunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1996. ISBN 951-53-1013-X.

n:o 25

Defining Art and Artists as a Methodological Problem and a Political Issue.

Paper Prepared for the ECPR Planning Session, Politics and the Arts, Bordeaux, April 27th–May 2nd 1995.

Merja Heikkinen and Sari Karttunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0972-7.

n:o 24

The Finnish Reply to the Inquiry Concerning the Role of the State in the National and International Cultural Development.

Seminar "The Cultural Responsibility of the State", Stockholm, 19–20 August, 1994.
The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0230-7.

n:o 23

The Helsinki Metropolitan Area as a National and International Cultural Centre Area.

Henrikki Heikka. The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0229-3.

n:o 22

Effects of Direct Support on Artists' Incomes.

Merja Heikkinen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0228-5

n:o 21

The Interaction between Artists' Professional Training and Employment in the Field of Finnish Theatre.

Paula Karhunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0227-7.

n:o 20

The Role of Intermediary Bodies within the Finnish Public Cultural Administration.

The Arts Council of Finland. Helsinki 1994. ISBN 951-53-0226-9.

n:o 19

Focus and Functions of Public Support for Artists in Finland.

Merja Heikkinen and Paula Karhunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1993. ISBN 951-47-8693-9.

n:o 18

National Cultural Policy Framework and Trends in Finland.

Danielle Cliche, Auli Irjala and Eija Ristimäki. The Arts Council of Finland. Helsinki 1993. ISBN 951-47-8200-3.

n:o 17

A Minority in Music. Women as Professional Composers and Musicians.

Auli Irjala. The Arts Council of Finland. Helsinki 1992. ISBN 951-47-6765-9.

n:o 16

Survey on the Economic Situation and Social Status of the Artist in Finland.

The Arts Council of Finland. Helsinki 1992. ISBN 951-47-6266-5.

n:o 15

Kuvataiteilijan ammatti. Katsaus viimeaikaisiin tutkimussuuntauksiin taiteilijan asema -tutkimuksen näkökulmasta.

Sari Karttunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1992. ISBN 951-47-6166-9.

n:o 14

Valtion tuki näyttämötaiteilijoille vuosina 1980–1991.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1992. ISBN 951-47-5921-4.

n:o 13

Kulturen och den regionala utvecklingen. En översikt över de finländska forskningsprojekten.

Ilkka Heiskanen och Pasi Saukkonen. Centralkommissionen för konst. Helsingfors 1991. ISBN 951-47-5721-1.

n:o 12

Valtion tuki säveltaiteilijoille 1980-luvulla.

Auli Irjala. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-5493-X.

n:o 11

Patterns of Cultural Participation and Consumption in Finland in the 1980's.

Ritva Mitchell. The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-5492-1.

n:o 10

Who is a Scenic Artist? Starting Points in the Study on Scenic Artists.

Paula Karhunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4666-X.

n:o 9

Kuka on näyttämötaiteilija? Näyttämötaiteilijatutkimuksen lähtökohtia.

Paula Karhunen. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4649-X.

n:o 8

Presentation av forskningsprojekt och publikationer 20.3.1991.

Centralkommissionen för konst. Helsingfors 1991. ISBN 951-47-4542-6.

n:o 7

On the Arts and Employment in Finland.

Ritva Mitchell. The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4541-8.

n:o 6

The Socio-economic Position of Composers and Musicians in Finland. Collection of Data.

Auli Irjala. The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4538-8.

n:o 5

Selvitys musiikki-instituuttien toiminnasta vuosina 1987–1989.

Auli Irjala. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4487-X.

n:o 4

Säveltaiteilijatutkimus. Tutkimusjoukon kokoaminen.

Auli Irjala. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4417-9.

n:o 3

Kuhmo Chamber Music Festival. The Structure of the Festival's Economy and the Economic Impact of Festival.

Tuulikki Karjalainen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4486-1.

n:o 2

Evaluating Music Policy. Applying Ethnomusicological Frame of Reference of the Study of "A Political System Directing the Production of Music".

Matti Lahtinen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4485-3.

n:o 1

Why and How to Define an Artist? Types of Definitions and their Implications for Empirical Research Results.

Ritva Mitchell and Sari Karttunen. The Arts Council of Finland. Helsinki 1991. ISBN 951-47-4484-5.

Taiteen keskustoimikunnan käsikirjoja -sarja

ISSN 0788-1479

n:o 7

Sanasto: Taide- ja kulttuurihallinnon sanastoa – Ordlista för konst- och kulturförvaltningen – Terminology for Arts and Cultural Administration – Lexique des organes administratifs et consultatifs du domaine de la culture et des arts.

Toim. Eija Ristimäki ja Tellervo Hyttinen. Taiteen keskustoimikunta ja Valtioneuvoston kanslia. Helsinki 1998. ISBN 952-5253-02-3.

n:o 6

EU, kulttuuri ja säädökset: Käsikirja kulttuuriin liittyvistä EY-säädöksistä, säädösehdotuksista, tiedonannoista ja linjauksista.

M. Louise Scott ja Justine Freeman. BTJ Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1996. ISBN 951-692-379-8.

n:o 5

Lasten- ja nuortenkulttuurin hakemisto

Toim. Auli Irjala ja Eija Ristimäki. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1993. ISBN 951-692-310-0.

n:o 4

VISION – Kuvakulmia taidekasvatukseen – Konstuppforstan i Finland – Arts Education in Finland.

Kuvat: Paula Kukkonen, Pertti Nisonen. Teksti: Paula Tuomikoski, Sirpa Moitus. Kirjastopalvelu Oy – Biblioteksservice Ab – Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1992. ISBN 951-692-286-4.

n:o 3

Handbook of Cultural Affairs in Finland

Ed. Ritva Mitchell. Kirjastopalvelu Oy – Finnish Library Service Ltd. Helsinki 1991. ISBN 951-692-251-1.

n:o 2

Kulttuurihakemisto – Kulturkatalogen

Toim. Auli Irjala, Ritva Mitchell, Eija Ristimäki. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1990. ISBN 951-692-238-4.

n:o 1

Suomalaiset musiikkilehdet – Finska musiktidskrifter

Toim. Timo Laitakari. Kirjastopalvelu Oy. Helsinki 1989. ISBN 951-692-215-5.

Muut julkaisut

Euroopan neuvoston arviointiohjelma

Suomen kulttuuripolitiikkaa käsittelevät julkaisut osana Euroopan neuvoston arviointiohjelmaa.

Suomen kulttuuripolitiikka. Eurooppalaisen asiantuntijaryhmän raportti, laatinut Jaques Renard.

Kansallisen kulttuuripolitiikan eurooppalainen arviointiohjelma.
Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 1997. ISBN 951-53-0622-1.

La Politique Culturelle de la Finlande. Rapport national.

Conseil de l'Europe. Programme européen d'évaluation des politiques culturelles nationales.
Conseil des Arts de Finlande. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0913-1. 

La Politique Culturelle de la Finlande. Rapport d'un groupe d'experts européens compilé par Jacques Renard.

Conseil de l'Europe. Programme européen d'évaluation des politiques culturelles nationales.
Conseil des Arts de Finlande. Helsinki 1996. ISBN 951-53-0912-3.

Cultural Policy in Finland. National Report.

Council of Europe: European Programme of National Cultural Policy Reviews.
Arts Council of Finland. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0507-1.

Cultural Policy in Finland. Report by the panel of European experts compiled by Jacques Renard.

Council of Europe: European Programme of National Cultural Policy Reviews.
Arts Council of Finland. Helsinki 1995. ISBN 951-53-0508-X. 

Taiteen keskustoimikunnan ja C.I.R.C.L.E:n yhteisjulkaisut 

Trial, trust and tribulation. The Distribution of Roles and Changing Nature of Relations between Governments and Arts Councils, Associations and Foundations.

Anthony Everitt (ed.)
Report of the European Round Table held in Budapest 21-22 March 1994. C.I.R.C.L.E. Publication no 8 published by the Arts Council of Finland.
The Arts Council of Finland. Helsinki 1996. ISBN 951-53-1077-6.

Human Rights and Cultural Policies in a Changing Europe. The Right to Participate in Cultural Life.

Rod Fisher, Brian Groombridge, Julia Häusermann, Ritva Mitchell (ed.)
Report of the European Round Table held in Helsinki 30 April–2 May 1993. C.I.R.C.L.E. Publication no 6 published by the Arts Council of Finland.
Helsinki University Press. Helsinki 1994. ISBN 951-47-9822-8.

Professional Managers for the Arts and Culture? Training of Cultural Administrators and Arts Managers in Europe.

Rod Fisher and Ritva Mitchell
The Arts Council of Finland – Council of Europe. Council for Cultural Co-operation. C.I.R.C.L.E.
Helsinki University Press. Helsinki 1992. ISBN 951-47-6037-9.

New Measures for Financing the Arts and Culture.

Ritva Mitchell
The Arts Council of Finland – Council of Europe. Council for Cultural Co-operation. C.I.R.C.L.E.
Helsinki University Press. Helsinki 1989. ISBN 951-47-2759-2.

Taiteen keskustoimikunnan tukema EFAH -julkaisu 

The Inventory. European Legislation & Policy that Affects the Cultural Sector.

M. Louise Scott and Justine Freeman
Brussels 1994.

Tutkimusyksikön ja Valtion muotoilutoimikunnan yhteisjulkaisu

Esineet Esiin! Näkökulmia muotoilukasvatukseen.

Riitta Vira ja Petteri Ikonen (toim.)
Taiteen keskustoimikunta ja Valtion muotoilutoimikunta. Helsinki 2004. ISBN 952-5253-52-X