Call for application

Hakuilmoitus 2024: Kuvataiteen näyttöapurahat

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu visuaalisten taiteenalojen ammattilaisille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Hakuaika

Päätökset

Kaikki hakijat saavat päätöksen huhtikuun loppuun mennessä.

Mihin tarkoitukseen

Näyttöapurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2024.

Kenelle

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu kuvataiteen tekijöille, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa.

Kuka päättää

Kuvataiteen apurahalautakunta erityisasiantuntijan esittelystä.

Hakeminen

Edellytämme, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16.00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Apurahaa voi hakea verkossa hakuaikana.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu kuvataiteen tekijöille (kuvataiteilijoille, valokuvataiteilijoille, sarjakuvataiteilijoille, kuvittajille, mediataiteilijoille ja muotoilijoille), jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Kuka päättää?

Päätökset tekee kuvataiteen apurahalautakunta erityisasiantuntijan esittelystä.

Mihin tarkoitukseen?

Näyttöapurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2024. Apurahatyöskentelyn voi aloittaa aikaisintaan 1.5.2024. Apuraha tulee käyttää vuoden 2024 aikana.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle

 • jolle on edellisenä vuonna myönnetty näyttöapuraha.
 • jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu vähintään puolivuotinen työskentelyapuraha.
 • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Minkä suuruinen?

Näyttöapuraha myönnetään kuuden kuukauden pituisena työskentelyapurahana ja sen suuruus on 12 000 euroa.

Apurahansaaja maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden, joka on noin 13–25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksusi määrä perustuu ikääsi sekä MYEL-työtuloosi, joka ilmoitetaan sinulle vakuutuspäätöksessä. Melan sivuilta saat lisätietoa apurahansaajan vakuutusmaksuista.

Millä perusteella?

Lautakunta arvioi kaikki hakemukset. Hakemusten arvioinnissa vaikuttavat työsuunnitelma ja hakijan aikaisemmat ansiot alallaan. Arvioinnissa käytetään seuraavia perusteita:

Hakijan taiteelliset ansiot

 • hakijan teosten julkinen esittäminen
 • taiteellisen tuotannon vakuuttavuus ja kiinnostavuus alansa kentässä.

Työsuunnitelman laadukkuus

 • työsuunnitelman selkeys ja kiinnostavuus
 • idean luovuus
 • työskentelyn suunnitelmallisuus (työaikataulu)
 • työsuunnitelman toteutettavuus.

Päätökset perustuvat hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin.

Päätöksenteossa otetaan huomioon hakijoiden alueellinen jakautuneisuus, kieli ja käytettävissä oleva määräraha. Lisäksi otetaan huomioon tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.

Apurahat ovat harkinnanvaraisia eli niihin ei ole subjektiivista oikeutta vaikka kaikki kriteerit täyttyisivät.

Mitä liitteisiin?

 • Pakollisia liitteitä ovat ansioluettelo ja 3–5 teoskuvaa.
 • Liitä kuvat hakemukseen yhtenä pdf-tiedostona. Teoksista mainitaan nimi, tekniikka, koko ja vuosiluku. 
 • Liitteen maksimikoko on 4 MB.
 • Liikkuvan kuvan teoksista tulee lisätä linkki salasanoineen videoiden julkaisualustaan.

Liitteitä ei voi toimittaa sähköpostitse. Taike ei palauta hakemuksia ja liitteitä.

Erityisehdot

 • Ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu.
 • Apurahakauden päätyttyä on tehtävä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.

Apurahaa ei voida myöntää, jos

 • Hakemus on tullut myöhässä. Hakemuksen on oltava perillä Taikessa viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.
 • Hakemus on puutteellinen.
 • Hakija ei ole tehnyt kirjallista selvitystä aiemmista Taiteen edistämiskeskuksen myöntämistä apurahoista määräaikaan mennessä.

Päätöksiin sovelletaan lakia eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista (115/1997), asetusta kuvataiteen apurahalautakunnasta (828/2018), lakia (657/2012) ja asetusta (727/2012) Taiteen edistämiskeskuksesta, valtionavustuslakia (688/2001) ja hallintolakia (434/2003). Taiteen edistämiskeskus valvoo apurahan käyttöä.

Hakeminen

Kirjaudu ja täytä hakemus verkossa

Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai henkilökortin.

Ohjeita verkkoasiointiin

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta verkkoasiointiin, ole yhteydessä Taiken asiakaspalveluun.

Ohjeita hakijalle

Tietoa päätöksestä

Kaikki hakijat saavat kirjallisen tiedon päätöksestä huhtikuun loppuun mennessä. Saat viestin sähköpostiisi, kun päätös on verkkoasioinnissa. Tarkista myös roskapostisi. Hakijan vastuulla on seurata sähköpostiosoitetta, jonka hän on ilmoittanut hakemuksessa.

Hakemuksen julkisuus

Taikeen lähettämäsi hakemus on viranomaiselle toimitettu, julkinen asiakirja, josta jokaisella on lain mukaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.) Esimerkiksi media voi pyytää hakemuksen nähtäväksi. Taike ei luovuta salassa pidettävää tietoa. Henkilön yksityisyyteen liittyvät asiat, esimerkiksi yhteystiedot sekä terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät asiat, ovat aina salassa pidettäviä. Työsuunnitelmat ovat salassa pidettäviä niiltä osin, kun ne sisältävät liikesalaisuuksiksi katsottavia tietoja kuten taiteellisia ideoita.

Taike toimittaa tiedot kaikista valtionavustuspäätöksistä julkaistavaksi tutkiavustuksia.fi-palveluun (valtionavustuslaki 688/2001, valtioneuvoston asetus 1394/2022). Voit valita hakemusta tehdessäsi, suostutko päätöksen julkaisuun Taiken verkkosivuilla. Päätöstietojen toimittamista Tutkiavustuksia.fi-palveluun et voi kuitenkaan kieltää, vaikka kieltäisit nimen julkaisemisen Taiken verkkosivuilla.

Lisätiedot

p. 0295 330 700
[email protected]