Henkilö

Maija Kasvinen

Tehtävänimike
Taideasiantuntija
Kasvokuva
Puhelinnumero

0295 330 717

Sähköpostiosoite

Toimin taideasiantuntijana julkisen taiteen asiantuntijapalvelussa. Työskentelen valtakunnallisesti niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden kanssa, avustaen julkisen taiteen hankkeissa aina ensimmäisestä toiveesta taideteoksen elinkaaren loppupään suunnitteluun. Aikaisempi kokemukseni museomaailmasta auttaa ymmärtämään kokoelmaan liittämisen kiemuroita ja budjetteja syynään kauppatieteilijän katseella.