Publication

Apurahasta vanhuudenturvaksi - Valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet vuosina 1970-2011

Käsillä olevassa raportissa paneudutaan valtion ylimääräist en taiteilijaeläkkeiden historiaan sekä nykykäytäntöön. Samalla luodaan yleiskuva eläkkeiden saajista vuosina 1970–1999 sekä paneudutaan tarkemmin sekä elä kkeen hakijoihin että saajiin vuosina 2000–2011. Raportissa selvitetään ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden jakautuminen eri taiteenalojen, sukupuolen, asuinpaikan sekä äidinkielen perusteella.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Tomi Mertanen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2012

ISBN

978-952-5253-84-9