Publication

Arvostelijat ja apurahat

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Esa Rantanen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1991

ISBN

951-47-4054-8