Julkaisu

Diagnoosi taidekäsityöstä - Tarkastelussa taiteen, muotoilun ja käsityön rajapinta

Kyseessä on pienimuotoinen suomalaisen taidekäsityön nykykentän kartoitus.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Tiina Veräjänkorva

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta ja Valtion muotoilutoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2007

ISBN

978-952-5253-65-1

Tämä raportti Suomen taidekäsityön nykytilanteesta on saanut alkunsa valtion muotoilutoimikunnan keskusteluista ja niistä viesteistä, joita muotoilutoimikunta on taidekäsityön kentältä saanut. Muotoilutoimikunnan varapuheenjohtaja Markku Kosonen esitti työn nimeksi diagnoosia taidekäsityöstä. Kreikan sanasta dia´gnōsis tunteminen, erottaminen johdettu diagnoosi tarkoittaa, jonkin ilmiön tuntemista ja erottamista muista samankaltaisista. Lääketieteessä sana merkitsee taudinmääritystä. Yleiseurooppalaisessa keskustelussa ollaan huolissaan taidekäsityön (crafts, studio crafts; art-craft) ja taideteollisuuden (applied arts) julkisesta näkyvyydestä ja käsitteiden katoamisesta käytöstä. Tämän tendenssin näkökulmasta katsottuna voidaankin ehkä puhua taudinmäärityksestä. Kyseisillä alueilla tehdään kuitenkin koko ajan elinvoimaista taidetta ja muotoilua. Seuraavassa tarkastellaan ilmiötä suhteessa taiteen ja muotoilun kenttään.