Publication

Esille! Esittävän taiteen aluekeskusten pilottihankesuunnitelma 2009-2013

Valtion näyttämötaidetoimikunta ehdottaa opetusministeriölle esittävän taiteen viisivuotisen aluekeskusprojektipilottihankkeen käynnistämistä vuoden 2009 alussa Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Helsingissä.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Valtion näyttämötaidetoimikunta

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2008