Publication

Festivaalit 1996–2000 - Tilastotietoa kulttuuritapahtumien julkisesta tuesta, taloudesta ja yleisöistä

Opetusministeriön valtakunnallisille kulttuuritapahtumille kohdentamaa tukea sai vuosien 1996-2000 aikana kaikkiaan 136 eri festivaalia. Tuen hakijoita oli tällä ajanjaksolla kaikkiaan 245.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Tiina Kukkonen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2000

ISBN

952-5253-30-9