Publication

Häviävät elokuvan tekijät - Tutkimus audio-visuaalisten oikeuksien luovutussopimuksista

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Marjut Salokannel

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1990

ISBN

951-37-0325-8