Publication

Hyvinvointivaltion lippuluukulla - Teattereiden ohjelmistopoliittiset ja taloudelliset selviytymiskeinot rahoitusympäristön muutoksissa

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Tiia Kurkela

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2000

ISBN

ISBN 952-5253-18-X