Publication

Julkiset kulttuurimäärärahat 1994 (2. tarkistettu painos)

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Pekka Oesch

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1997

ISBN

951-53-1510-7