Publication

Kansainvälinen taiteilijaresidenssitoiminta Suomessa 1995–2005

Selvitysraportti kartoittaa ja arvioi kansainvälisen residenssi-toiminnan kehitystä ja nykytilaa Suomessa erityisesti residenssien ylläpitäjien näkökulmasta.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Riikka Suomi

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2005

ISBN

952-5253-57-0

Selvitys kohdistuu Suomessa toimiviin taiteilijaresidenssiohjelmiin ja vierasateljeisiin, ja se pyrkii jäsentämään tietoa residenssien toiminnan muodoista, tavoitteista, rahoituksesta, organisaatiosta ja tuotoksista sekä mahdollisista kehittämistarpeista. Ajallisesti selvitys painottuu vuosiin 1995–2005. Tavoitteena on myös hahmottaa, minkälainen yhteys residenssiohjelmilla on paikallisyhteisöön ja minkälaisia seurannaisvaikutuksia toiminnalla on mahdollisesti ollut.