Publication

"Kauneus" ja "Mahti" - Taidejärjestelmän ja poliittis-hallinnollisen ohjausjärjestelmän välisten suhteiden taidekeskeistä tarkastelua.

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Jarmo Malkavaara

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1989

ISBN

951-861-323-0