Publication

Kirjastoapurahat ja -avustukset kaunokirjallisuuden tukimuotona

Tässä tutkimuksessa puhutaan kaunokirjallisuuden ja valtion yhteistyöstä ja pohditaan sitä, millainen tausta on kaunokirjallisuuden tukemisella julkisin varoin.

Julkaisun tyyppi

PDF

Kirjoittaja(t)

Elina Jokinen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 2002

ISBN

952-5253-44-9