Publication

Kirjoittajakoulutus nyt ja tulevaisuudessa

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Soili Harjaluoma

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1998

ISBN

952-5253-07-4