Julkaisu

Kulttuurisihteeri lähikuvassa

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Anita Kangas, Kirsi Pohjola

Julkaisija

Valtion painatuskeskus

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1992

ISBN

951-37-0360-6