Publication

Kuvataiteen korkeakoulutus ja työmarkkinat - Selvitys Suomen Taideakatemian koulussa ja Kuvataideakatemiassa opiskelleiden työtilanteesta ja tyytyväisyydestä koulutukseen

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1996

ISBN

951-53-1012-1