Publication

Läänien taidetoimikunnat taiteen tukijoina

Kansalliskirjaston kokoelmissa

Kirjoittaja(t)

Paula Karhunen

Julkaisija

Taiteen keskustoimikunta

Julkaisuaika ja -paikka

Helsinki 1990

ISBN

951-47-4034-3